ΤΕΥΧΗ 2017

  • Στο τεύχος αυτό: Όριο υπερωριών Α΄ εξαμήνου 2017 - Χιονοπτώσεις και συνέπειες - Υπολογισμός εισφορών αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών - Υπολογισμός συντάξεων κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: Η ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ υπολογισμού εισφορών υπαλλήλων-εργατοτεχνιτών, Δικηγόρων, Μηχανικών, Υγιειονομικών - Αποφάσεις και Εγκύκλιοι για τον υπολογισμό εισφορών - Τα ΤΡΑΚΤΕΡ και ο αποκλεισμός των οδών κ.ά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε11 (άδεια) παρετάθη μέχρι 28.2.2017 (ΥΑ 3439/17 - ΦΕΚ 219/Β/31.1.2017)
  • Στο τεύχος αυτό: Αποφάσεις και Εγκύκλιοι για τον Ν. 4387/16 (Αμειβόμενοι με ΔΠΥ, Χορήγηση συντάξεως λόγω θανάτου κ.ά.) - Αποδοχές Ηλεκτροτεχνιτών Καταστημάτων - Διαχειριστής Αφερεγγυόητος - Ιατρός Εργασίας κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: Η εορτή της 25ης Μαρτίου - Έγγραφα και Εγκύκλιοι για τις εισφορές ΕΦΚΑ, την σύνταξη κ.λπ. κ.ά. Προσοχή: Στο ΦΕΚ 344/Β/2017 δημοσιεύεται η απόφαση 3462/17 για τα ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ του ΣΕΠΕ.
  • Στο τεύχος αυτό: Το Δώρο και οι Εορτές του Πάσχα - Αποδοχές καταβαλλόμενες-Τακτικές-Συνήθεις - Παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: Η νέα ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΣΕ - Οι Εγκύκλιοι ΕΦΚΑ για τα «μπλοκάκια», τους Υγιειονομικούς, την παράλληλη ασφάλιση - Και λύση για την αύξηση των Θέσεων Εργασίας - Συλλογικές Συμβάσεις και Νομοθετημένα Κατώτατα Όρια κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: Η εορτή της 1ης Μαΐου - ΠΙΝΑΚΕΣ εισφορών μισθωτών, Δικηγόρων, Μηχανικών, Υγιειονομικών - Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Ξένων Αεροπορικών Εταιρειών, Ηθοποιών Εθνικού Θεάτρου, Καπνοβιομηχανίας κ.ά.