ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, μετά από τις πρόσφατες αλλαγές που έγιναν στην Εργατική και στην Ασφαλιστική Νομοθεσία με τον Ν. 4488/2017 και άλλους πρόσφατους Νόμους, προτίθεται να διενεργήσει Νέο Κύκλο Σεμιναρίων σε  διάφορες πόλεις της Ελλάδος για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των συνδρομητών του.

Η θεματολογία των Σεμιναρίων  θα περιλαμβάνει τα εξής:

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Οι νέες ρυθμίσεις:

 • Αναγγελία υπερεργασίας, υπερωριών στο ΕΡΓΑΝΗ-ΕΝΤΥΠΑ ΕΡΓΑΝΗ
 • Αναγγελία καταγγελίας συμβάσεως και οικειοθελούς αποχώρησης στο ΕΡΓΑΝΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
 • Προστασία μητρότητος και επέκταση παροχών
 • Εδικές άδειες για ασθένεια τέκνων κ.λπ.
 • Ειδικό ΒΙΒΛΙΟ για απασχολουμένους σε αγροτικές εργασίες και την αλιεία
 • Αναγγελία αντί ΒΙΒΛΙΟΥ στις οικοδομικές εργασίες
 • Κυρώσεις για μη αναγραφή κ.λπ. εργαζομένων στους ΠΙΝΑΚΕΣ εργασίας
 • Βλαπτική Μεταβολή. Περιπτωσιολογία και νέες ρυθμίσεις
 • Ομαδικές απολύσεις
 • Μεταβολές στην Πολιτική Δικονομία (διαταγή πληρωμής, τεκμήριο ότι έχει παρασχεθή η εργασία)

Εισηγητές:

Λεβέντης Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Πετίνη - Πηνιώτη Χρυσούλα, Δικηγόρος

Καραλή Παναγιώτα, Δικηγόρος

Πίκουλας Ιωάννης, Δικηγόρος

Πηνιώτης Κωνσταντίνος, Δικηγόρος

Σαρατσιώτης Θεόδωρος, Δικηγόρος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ:

 • Εισφορές μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων, ύψος εισφορών με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις
 • Επιστροφή εισφορών
 • Χρόνος ασφάλισης
 • Παράλληλη υποχρέωση καταβολής εισφορών
 • Συντάξεις με νέο τρόπο υπολογισμού. Υπολογισμός ποσού με διαδοχική ασφάλιση

         Εισηγητής:        

         Μπούρλος Δημήτριος, Δικηγόρος-Εργατολόγος