ΤΕΥΧΗ 2021

  • Στο τεύχος αυτό: Ο ΠΙΝΑΚΑΣ εισφορών του ΕΦΚΑ από 1.1.2021 - Εισφορά αλληλεγγύης - ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ - Αποδοχές: Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Ξενοδοχειακών καταλυμάτων μη κύριων, Τεχνικών Ραδιοφωνικών Σταθμών κ.ά. Προσοχή: Κατετέθη στο Υπ. Εργασίας η ΣΣΕ Εργαστηρίων Ζαχαρωδών, Εξεδόθη η απόφαση για το όριο υπερωριών Α΄ εξαμήνου.
  • Στο τεύχος αυτό: Η μείωση εισφορών από 1.1.2021 - Αποφάσεις καθορισμού αποδοχών: Ζαχαρωδών Εργαστηρίων, Ξενοδοχείων (Κωδικοποίηση και Πίνακες) - Παροχές εις είδος και φορολογία - Αναστολή συμβάσεων Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου - Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: Η επιχειρησιακή συνήθεια και η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως ως νομικές βάσεις δημιουργίας εργατικών αξιώσεων - Η Καθαρά Δευτέρα και η 25η Μαρτίου - Το ΔΩΡΟ Πάσχα, οι εορτές Πάσχα και η 1η Μαΐου - Αναστολή συμβάσεως Μαρτίου - Προκαταβολή συντάξεως - Αποδοχές Ηλεκτρολόγων Ξενοδοχείων - Ηλεκτρονική διαδικασία για χορήγηση επιδόματος ασθενείας κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: Το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού στις εργασιακές σχέσεις - Αποσπάσματα Νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας - Αποδοχές: Ηλεκτρολόγων Καταστημάτων, Καπνοβιομηχανίας - Νυκτερινή Εργασία - Νομοθεσία για το Κορωνοϊό κ.ά. Για το ΔΩΡΟ Πάσχα και τις εορτές Πάσχα και 1ης Μαΐου βλ. τεύχος 1772.