ΤΕΥΧΗ 2021

  • Στο τεύχος αυτό: Ο ΠΙΝΑΚΑΣ εισφορών του ΕΦΚΑ από 1.1.2021 - Εισφορά αλληλεγγύης - ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ - Αποδοχές: Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Ξενοδοχειακών καταλυμάτων μη κύριων, Τεχνικών Ραδιοφωνικών Σταθμών κ.ά. Προσοχή: Κατετέθη στο Υπ. Εργασίας η ΣΣΕ Εργαστηρίων Ζαχαρωδών, Εξεδόθη η απόφαση για το όριο υπερωριών Α΄ εξαμήνου.
  • Στο τεύχος αυτό: Η μείωση εισφορών από 1.1.2021 - Αποφάσεις καθορισμού αποδοχών: Ζαχαρωδών Εργαστηρίων, Ξενοδοχείων (Κωδικοποίηση και Πίνακες) - Παροχές εις είδος και φορολογία - Αναστολή συμβάσεων Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου - Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα κ.ά.