«Το εξάμηνο και η άδεια φροντίδος παιδιού»

«Το εξάμηνο και η άδεια φροντίδος παιδιού»

Το εξάμηνο και η άδεια φροντίδος παιδιού

 

 

 

 

 

Σχετικά με το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ που εξεδόθη την 16.11.2018 από το Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλεγγύης και αφορά το ζήτημα αν η εξάμηνη ειδική άδεια μητρότητος πρέπει να συνυπολογίζεται στους 30 μήνες κατά τους οποίους παρέχεται το μειωμένο ωράριο-άδεια φροντίδας παιδιού ή αν πρέπει το εξάμηνο αυτό να προστίθεται στους 30 μήνες (σύνολο 36 μήνες) και να λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά την εξεύρεση του διαστήματος ισόχρονης συνεχούς αδείας που χορηγείται αντί του μειωμένου ωραρίου, αναφέρουμε τα εξής:

1. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την Γνωμοδότηση 124/2018, κατόπιν ερωτήματος του Υπουργείου, έκρινε ομοφώνως ότι οι γυναίκες που λαμβάνουν το εξάμηνο, δικαιούνται να λάβουν και ολόκληρο το χρονικό διάστημα μειωμένου ωραρίου των 30 μηνών ή αν το διάστημα αυτό χορηγήται σε μορφή συνεχούς αδείας πριν ή και μετά από την λήψη του εξαμήνου, στην άδεια αυτή πρέπει να συνυπολογίζεται και το εξάμηνο.

Η Γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο, το οποίο, στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ καταλήγει ότι «Στο εξής ισχύει ότι η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητος διαρκείας 6 μηνών δεν συμψηφίζεται με καμμία άλλη άδεια προστασίας της μητρότητος».

2. Κατόπιν των ανωτέρω:

Η 30μηνη άδεια φροντίδος παιδιού, η οποία κατά την ΕΓΣΣΕ αρχίζει από το τέλος της αδείας λοχείας, λήγει πλέον σε 36 μήνες, μόνον όμως για τις γυναίκες που κάνουν χρήση του εξαμήνου (30 μήνες + το 6μηνο).

Παραμένει σε 30 μήνες για όσες γυναίκες δεν λαμβάνουν το εξάμηνο, είτε διότι δεν δικαιούνται (ρύθμιση ΣΣΕ διαφορετική από εκείνη της ΕΓΣΣΕ) είτε διότι για διαφόρους λόγους δεν επιθυμούν.

3. Όπως αναφέρει το Υπουργείο («στο εξής ισχύει....»), από την Γνωμοδότηση αυτή (η οποία βεβαίως συνιστά επιστημονική ερμηνεία του νόμου και όχι νομοθετική ρύθμιση...) επηρεάζεται το χρονικό διάστημα μειωμένου ωραρίου (λήγει σε 36 μήνες) καθώς και το διάστημα συνεχούς αδείας (δεν αφαιρείται το εξάμηνο) όσων γυναικών διανύουν το διάστημα αυτό (μετά από τον τοκετό τους) και όχι βεβαίως και όσων έχει λήξει η άδεια φροντίδος παιδιού.

Επαναλαμβάνουμε ότι η επαύξηση του διαστήματος σε 36 μήνες αφορά μόνον όσες γυναίκες λαμβάνουν το εξάμηνο και όχι όλες τις γυναίκες-μητέρες, έγινε δε, όπως αναφέρεται στην Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, για λόγους ισότητος όσων γυναικών ελάμβαναν την ισόχρονη συνεχή άδεια πριν από το εξάμηνο και αμέσως μετά από την άδεια λοχείας (χωρίς να μειώνεται η άδεια αυτή κατά το επακολουθούν εξάμηνο) έναντι όσων ελάμβαναν το μειωμένο ωράριο (υπό οιανδήποτε μορφήν) μετά από το εξάμηνο.