«Παράταση υποβολής Εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) λόγω της αυξήσεως των κατωτάτων ορίων»

«Παράταση υποβολής Εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) λόγω της αυξήσεως των κατωτάτων ορίων»

«Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 31.1.2019»

Αθήνα, 31-01-2019

 

 

 

Με απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφης Αχτσιόγλου, παρατείνεται από τις 16/02/2019 στις 28/02/2019 η προθεσμία για τη δήλωση από τους εργοδότες στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» των μεταβολών στις αποδοχές των εργαζομένων, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού από την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Συγκεκριμένα, έως τις 28/02/2019 οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν υποβάλει το έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών που προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

Η προθεσμία παρατείνεται για να διευκολυνθούν και να ολοκληρώσουν ομαλά τη διαδικασία υποβολής του εντύπου Ε4 όλες οι υπόχρεες επιχειρήσεις.

Σημείωση ΔΕΝ: Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε την 1.2.2019 στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, η προθεσμία αναγγελίας της μεταβολής των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων καθορίζεται μέχρι 28.2.2019 (αντί των 15 ημερών κατά την ΥΑ 32143/18 - ΔΕΝ 2018, τεύχος 1736 σελ. 858).