«Νέα Υπηρεσία (ΔΕΣΜΕΣ) - Εξορθολογισμός Υπηρεσίας Τηλεφωνικών Απαντήσεων - Προσφορές και Εκπτώσεις»

«Νέα Υπηρεσία (ΔΕΣΜΕΣ) - Εξορθολογισμός Υπηρεσίας Τηλεφωνικών Απαντήσεων - Προσφορές και Εκπτώσεις»

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Ενημερωτικό Σημείωμα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

 

 

 

Όπως σας προαναγγείλαμε, το ΔΕΛΤΙΟΝ κατήρτισε σύστημα παροχής πληροφοριών με «ΔΕΣΜΗ» (δηλαδή σύνολο τηλεφωνημάτων ή γραπτών ερωτημάτων), με σκοπό την δίκαιη προσφορά σε όλους τους συνδρομητές του νομικών πληροφοριών από τους ειδικούς επί των εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων συνεργάτες του.

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες από τηλεφώνου παρέχονται από τους συνεργάτες μας από την αρχή της ιδρύσεως τού ΔΕΛΤΙΟΥ, καθημερινώς, γεγονός που έχει καταστήσει το ΔΕΝ απαραίτητο επιστημονικό εργαλείο για τους συνεργάτες-συνρομητές μας.  Ήδη η συμπληρωματική προς το τεύχος υπηρεσία αυτή έχει μεγάλη απήχηση και οι πληροφορίες που ζητούνται από το ΔΕΛΤΙΟΝ καθίστανται καθημερινώς όλο και περισσότερες και πλέον πολύπλοκες. Για να συνεχισθή λοιπόν το καθεστώς των εξειδικευμένων επιστημονικών απαντήσεων από τους ειδικούς περί το εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο δικηγόρους μας, κρίνεται αναγκαία η καθιέρωση τιμολογιακής πολιτικής, δηλαδή η δημιουργία «ΔΕΣΜΗΣ» που θα αποτιμάται αναλόγως προς τον αριθμό των ερωτημάτων που θα περιέχη.

Το ΔΕΛΤΙΟΝ εφεξής θα συνεχίση να παρέχη την υπηρεσία αυτή δωρεάν για τρία (3) ερωτήματα κατ΄ έτος ανά ΑΦΜ. Ως ερωτήματα για την σχετική χρέωση, θεωρούνται όσα αφορούν θέματα εργατικού ή ασφαλιστικού δικαίου, και όχι όσα αφορούν απλές πληροφορίες σχετικές με την έκδοση νομοθετημάτων ή με παραπομπές σε δημοσιευόμενα θέματα στο ΔΕΝ. Για μεγαλύτερο αριθμό ερωτημάτων θα υπάρχη η εξής διαβάθμιση και χρέωση:

 • 10 Ερωτήματα ανά ΑΦΜ: 320 € ανά Ημερολογιακό έτος
 • 20 Ερωτήματα ανά ΑΦΜ: 600 € ανά Ημερολογιακό έτος
 • Απεριόριστα Ερωτήματα ανά ΑΦΜ: 1.400 € ανά Ημερολογιακό έτος

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Για το τρέχον ημερολογιακό έτος (2019) τα ανωτέρω ποσά της τηλεφωνικής παροχής πληροφοριών, όπως πλέον αυτή εκλογικεύεται, μειώνονται κατά 60%.

Ειδικότερα:

 • 10 Ερωτήματα ανά ΑΦΜ: 128 €
 • 20 Ερωτήματα ανά ΑΦΜ: 240 €
 • Απεριόριστα Ερωτήματα ανά ΑΦΜ: 560 €

Στις αρχικές τιμές, για το έτος 2019 θα ισχύση μεγαλύτερη έκπτωση για τους συνδρομητές μας που έχουν από 3 συνδρομές και πάνω, ανά ΑΦΜ, δηλαδή έκπτωση 70%.

Ειδικότερα:

 • 10 Ερωτήματα ανά ΑΦΜ: 96 €
 • 20 Ερωτήματα ανά ΑΦΜ: 180 €
 • Απεριόριστα Ερωτήματα ανά ΑΦΜ: 420 €

Για τους συνδρομητές μας που έχουν από 6 συνδρομές και πάνω, ανά ΑΦΜ η έκπτωση για το 2019 θα είναι 75%.

Ειδικότερα:

 • 10 Ερωτήματα ανά ΑΦΜ: 80 €
 • 20 Ερωτήματα ανά ΑΦΜ: 150 €
 • Απεριόριστα Ερωτήματα ανά ΑΦΜ: 350 €

Σε όλες τις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται  ΦΠΑ (24%).

Τέλος, εάν οποιοσδήποτε «συνεργάτης» αγοράση μία «ΔΕΣΜΗ» και δεν κάνη για οποιοδήποτε λόγο χρήση του συνολικού αριθμού ερωτημάτων, δύναται να μεταφέρη τον υπολειπόμενο αριθμό στην επόμενη χρήση ή να ζητήση να εκδοθή ανάλογο πιστωτικό σημείωμα.

Η ανωτέρω εκλογίκευση της τηλεφωνικής παροχής πληροφοριών τίθεται σε εφαρμογή από 1ης Μαρτίου 2019.

► Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Δελτίου.