«Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού»

«Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού»

Αποφ. οικ.17788/346/2020 Υπ. Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας.»

(ΦΕΚ 1779, τεύχος Β΄ της 10.5.2020)

 

 

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εδώ