«Υποβολή αιτήσεων κ.λπ. στο ΕΡΓΑΝΗ»

«Υποβολή αιτήσεων κ.λπ. στο ΕΡΓΑΝΗ»

«Υποβολή αιτήσεων κ.λπ. στο ΕΡΓΑΝΗ»

 

 

 

 

Προς ενημέρωση και διευκόλυνσή σας, επισημαίνουμε ότι στην πρώτη σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έχει αναρτηθεί η από 31.8.2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με την οποία :

  1. Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις-εργοδότες να υποβάλλουν «ΑΙΤΗΣΗ /ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ /ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ - ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο από 31/8/2020 έως και 4/9/2020.
  2. Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις-εργοδότες να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Ιούλιο, από 31/8/2020 έως και 4/9/2020.
  3. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή και υπεύθυνων δηλώσεων εργαζομένων με δικαίωμα επαναπρόσληψης (τομέας τουρισμού).
  4. Στις 10/9/2020 θα πραγματοποιηθούν πληρωμές της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.
  5. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων εργαζομένων ειδικών κατηγοριών της με αριθμ. πρωτ. 16073/287 (Β’ 1547 και Β’ 1841) ΚΥΑ όπως ισχύει, έως και 30/9/2020.