Το 2ο Σεμινάριο του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

Το 2ο Σεμινάριο του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

Το 2ο Σεμινάριο του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

 

 

 

 

Το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, θα πραγματοποιήσει δύο τετράωρα σεμινάρια με την ίδια θεματολογία στο Ξενοδοχείο «ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ», Μιχαλακοπούλου 114, 115 27 ΑΘΗΝΑ, κατά τις εξής ημερομηνίες:

-           την 12η Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, από ώρα 4 μ.μ. έως 8 μ.μ. και

-           την 13η Δεκεμβρίου, ημέρα Σάββατο, από ώρα 10 π.μ. έως 2 μ.μ.

► Η θεματολογία των σεμιναρίων θα περιλαμβάνει :

Α΄.  Πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν αναφορικά με τις τυπικές υποχρεώσεις του εργοδότη σε συνδυασμό με την τελευταία Υπουργική Απόφαση και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας (σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου και Υπερωριών, Βιβλίο Αδειών κ.λπ.)

Β΄.  Οι τελευταίες εξελίξεις στον θεσμό της Διαιτησίας μετά την απόφαση 2307/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας και τον Ν. 4303/2014.

Γ΄.   Η Μερική Απασχόληση στην Θεωρία και στην Πράξη (Έννοια και είδη μερικής απασχολήσεως - Διαδικαστικά και ουσιαστικά ζητήματα κατά την εφαρμογή της - Τρόπος αμοιβής, υπολογισμός δώρων, αδείας κλπ - Συνέπειες ως προς επί μέρους δικαιώματα - Χρονικά όρια εργασίας - Υπολογισμός αποζημιώσεως απολύσεως - Ημέρες Εργασίας στην Ασφάλιση του ΙΚΑ κ.λπ.).

Δ΄.   Νέος τρόπος υπολογισμού συντάξεως. Εφαρμογή από 1/1/2015. Θέματα διαδοχικής ασφαλίσεως.

  • Εισηγητές στα δύο Σεμινάρια θα είναι οι έγκυροι συνεργάτες μας: Γεώργιος Λεβέντης, Δημήτριος Μπούρλος, Ιωάννης Πίκουλας, Κωνσταντίνος Πηνιώτης και Θεόδωρος Σαρατσιώτης.
  • Η τιμή συμμετοχής ανά άτομο, είτε στο Σεμινάριο της 12ης Δεκεμβρίου, είτε στο Σεμινάριο της 13ης Δεκεμβρίου, ανέρχεται στο ποσόν των 135 € (για συμμετοχή πέραν του ενός ατόμου 115 € ανά άτομο).
  • Για τους συνδρομητές του ΔΕΝ η ανωτέρω τιμή διαμορφώνεται στο ποσόν των 100 € ανά άτομο (για συμμετοχή πέραν του ενός ατόμου 85€ ανά άτομο).

            ► Επιπλέον για «δηλώσεις συμμετοχής» μέχρι 5.12.2014 θα ισχύσει έκπτωση 20%.

Για την συμμετοχή στα Σεμινάρια είναι απαραίτητη, αφενός, η συμπλήρωση και υποβολή της παρακάτω Φόρμας Δηλώσεως Συμμετοχής και, αφετέρου, η κατάθεση του αναλογούντος ποσού συμμετοχής στον λογαριασμό του ΔΕΝ στην Τράπεζα «ALPHA BANK» (αριθμός λογαριασμού : 415002330000025, IBAN : GR48 0140 4150 4150 0233 0000 025).

Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητος βάσει των «χρόνων δηλώσεως συμμετοχής». Ως «χρόνος δηλώσεως συμμετοχής» θεωρείται η ημέρα και ώρα καταβολής του αναλογούντος ποσού συμμετοχής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή απορία σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους κκ. Κων/νο Πηνιώτη και Θεόδωρο Σαρατσιώτη στα τηλ. 2103820510, 2103826933 καθώς και στο e-mail: info@den.gr

Για την φόρμα Δηλώσεως Συμμετοχής εδώ