«Ανακοινώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για Δηλώσεις Αναστολών Απριλίου 2021 & Υποβολή Εντύπου Ε 11.1»

«Ανακοινώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για Δηλώσεις Αναστολών Απριλίου 2021 & Υποβολή Εντύπου Ε 11.1»

 

 

 

 

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έχουν αναρτηθεί δύο νέες ανακοινώσεις.

  • Η πρώτη εξ αυτών (με ημερομηνία 31.3.2021) αφορά την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Απρίλιο 2021.

Ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται η έκδοση σχετικής ΚΥΑ.

  • Η δεύτερη εξ αυτών (με ημερομηνία 1.4.2021) αφορά τις προθεσμίες υποβολής  του έντυπου Ε11.1 («Απολογιστικό Έντυπο Ειδικού Σκοπού Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Αδείας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Αδείας»).

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη ανακοίνωση, από 01.04.2021 έως τις 15.04.2021, δίδεται η δυνατότητα υποβολής του έντυπου Ε11.1 για νέες δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις δηλώσεων αναφορικά με άδειες ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν εντός του διαστήματος από 01.02.2021 έως και 31.03.2021.