«Η 28η Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική αργία»

«Η 28η Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική αργία»

«Η 28η Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική αργία»

Σημείωμα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

 

 

 

 

1. Με το άρθρο 60 του Ν. 4808/21 (ΔΕΝ 2021, τεύχος 1776 σελ. 1025(1058) «καθορίζονται οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας». Μεταξύ των απαριθμουμένων εορτών περιλαμβάνεται και η 28η Οκτωβρίου, η οποία κατά τις ισχύουσες μέχρι δημοσιεύσεως του νόμου αυτού διατάξεις, ήταν προαιρετική αργία.

Όπως τονίζαμε πάντοτε, η μόνη διαφορά της προαιρετικής αργίας από τις υποχρεωτικές αργίες συνίστατο στο δικαίωμα του εργοδότου να απασχολήση κατά την ημέρα αυτή νομίμως τους μισθωτούς του.

Κατά τα λοιπά, και η 28η Οκτωβρίου περιλαμβάνεται, μαζί με τις υπόλοιπες 6 εορτές, στο άρθρο 2 παρ. 2 του ΝΔ 3755/57, στις παρ. 1 και 3 του οποίου ορίζεται αντιστοίχως, ότι στους απασχολουμένους κατά τις 7 αργίες οφείλεται προσαύξηση 75%, ενώ στους μη απασχολουμένους και αμειβομένους με ημερομίσθιο, οφείλεται το ημερομίσθιό τους. Βλ. το κείμενο του ΝΔ 3755/57 στην Αλληλογραφία ΔΕΝ 2020, τεύχος 1759 σελ. 276.

2. Μετά από τον Ν. 4808/21, η 28η Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική αργία. Κατά συνέπειαν, απαγορεύεται  η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, με εξαίρεση εκείνων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές.

3. Με το άρθρο 60 του Ν. 4808/21 καθιερώνονται και δύο νέες ημέρες υποχρεωτικής αργίας: Η 1η Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά) και η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνεια). Οι εορτές αυτές δεν περιλαμβάνονται και στο ειδικό ΝΔ 3755/57 που προβλέπει, ως ήδη ανεφέρθη, την προσαύξηση 75% για όσους απασχολούνται και την καταβολή ημερομισθίου για όσους (ημερομισθίους) δεν απασχολούνται, ενώ στον Νόμο 4808/21 ουδέν αναφέρεται περί αμοιβής.

Ελπίζουμε ότι μέχρι να «φθάσουν» οι δύο αυτές εορτές, θα υπάρξη σχετική συμπληρωματική ρύθμιση, ώστε να χορηγηθή η σχετική προσαύξηση και η αμοιβή και για την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια.

Θυμίζουμε σχετικά το προηγούμενο, με την ένταξη της 26ης Δεκεμβρίου στις υποχρεωτικές εορτές και παλαιότερα της 15ης Αυγούστου, για τις οποίες εξεδόθη συμπληρωματική ρύθμιση. Βλέπετε Αλληλογραφία ΔΕΝ 2017, τεύχος 1724 σελ. 1549. Βλ. επίσης το άρθρο 42 του Ν. 4554/18, με το οποίο ενετάγη η 26η Δεκεμβρίου στο ΝΔ 3755/57, στο ΔΕΝ 2018, τεύχος 1738 σελ. 979 (990 και υποσ.).

Πετίνη-Πηνιώτη Χρυσούλα

Δικηγόρος