«ΔΑ 3/2015 (Κατ’ έφεσιν) εργαζομένων Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κλινικών κ.λπ.»

«ΔΑ 3/2015 (Κατ’ έφεσιν) εργαζομένων Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κλινικών κ.λπ.»

ΔΑ 3/2015 (Κατ’ έφεσιν) «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στις ιδιωτικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, διαγνωστικών κέντρων, κέντρων αποθεραπείας όλης της χώρας, που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των 1) Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΕΙΦΠΦΥ), 2) Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΠΕΜΦΗ), 3) Ελληνικής Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών και Μονάδων Υγείας (ΕΣΓΕΚΑ), 4) Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), 5) Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας, 6) Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά, 7) Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών - Περιχώρων, 8) Ένωσης Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ελλάδος για τα έτη 2014 - 2015»

(Πράξη Κατάθ. Υπουργ. Εργασ., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλ. 5/30.4.2015)

Διαιτητική Απόφαση 3/2015

Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.Δ.

(του άρθρου 16 Α του ν. 1876/1990)

Συνεδρίασε στην Αθήνα στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. (Πλατεία Βικτωρίας 7) στις 30 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, με την εξής σύνθεση: α) Κωνσταντίνος Πισπιρίγκος, Σύμβουλος της Επικρατείας (Πρόεδρος), β) Ευγενία Προγάκη, Αρεοπαγίτης (τακτικό μέλος), γ) Βασιλική Τύρου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους (τακτικό μέλος), δ) Ιωακείμ Σμυρνιώτης, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ. (τακτικό μέλος) και ε) Κωνσταντίνος Κρεμαλής, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ. (τακτικό μέλος).

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η εξέταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 152/12.3.2015 εφέσεως των α) «Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών» (ΠΕΙΚ), β) «Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας» και γ) «Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά» κατά της υπ' αριθμ. 1/2015 Διαιτητικής Απόφασης «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στις ιδιωτικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, διαγνωστικών κέντρων, κέντρων αποθεραπείας όλης της χώρας, που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των 1) Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΕΙΦΠΦΥ), 2) Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΠΕΜΦΗ), 2) Ελληνικής Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών και Μονάδων Υγείας (ΕΣΓΕΚΑ), 4) Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), 5) Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας, 6) Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά, 7) Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών - Περιχώρων, 8) Ένωσης Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ελλάδος για τα έτη 2014 - 2015», με ακρόαση των εκκαλούντων και της εφεσίβλητης «Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος» (ΟΣΝΙΕ).

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι εκκαλούντες εκπροσωπούμενοι: α) η «Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ)» από τους Γρηγόριο Σαραφιανό, Φώτη Παπαβασιλόπουλο, Ευάγγελο Κατσίκη και Σπυριδούλα Κουμπαρούλη, β) η «Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος» από τους Ευάγγελο Κατσίκη και Σπυριδούλα Κουμπαρούλη, γ) ο «Σύνδεσμος Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά» από τον Νικόλαο Χρυσοχέρη. Η εφεσίβλητη «Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος» (ΟΣΝΙΕ) παρέστη εκπροσωπούμενη από τους Βασίλη Γκλεζάκο, Γεώργιο Υφαντή, Νικόλαο Κωστόπουλο και Χρυσάνθη Υφαντή. Παρέστη, επίσης η «Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών - Περιχώρων» εκπροσωπούμενη από τους Γεώργιο Αλαφούζο και Δημήτριο Χριστιανίδη.

Οι εκπρόσωποι όλων των παραστάντων εξέθεσαν τις απόψεις τους επί της εφέσεως, απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, έλαβαν προθεσμία μέχρι τις 9 Απριλίου 2015 για την κατάθεση υπομνημάτων και χορήγησαν στην Επιτροπή, για την έκδοση της αποφάσεως της, προθεσμία μέχρι τις 30 Απριλίου 2015.

Μετά την κατάθεση των υπομνημάτων η Επιτροπή διασκέφτηκε στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. και, ύστερα από την εξέταση όλων των στοιχείων του φακέλου της υποθέσεως,

έκρινε σύμφωνα με τον νόμο τα εξής:

Α. Η εκκαλουμένη υπ' αριθμ. 1/2015 Διαιτητική Απόφαση «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στις ιδιωτικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, διαγνωστικών κέντρων, κέντρων αποθεραπείας όλης της χώρας, που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των 1) Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΕΙΦΠΦΥ), 2) Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΠΕΜΦΗ), 3) Ελληνικής Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών και Μονάδων Υγείας (ΕΣΓΕΚΑ), 4) Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), 5) Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας 6) Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά, 7) Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών - Περιχώρων,    8) Ένωσης Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ελλάδος για τα έτη 2014 - 2015» προσεβλήθη παραδεκτώς με έφεση μόνον από τους: α) «Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών» (ΠΕΙΚ), β) «Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας» και γ «Σύνδεσμο Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά». Συνεπώς οι απόψεις της «Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών -Περιχώρων» εξετάζονται μόνο προς υποστήριξη της ως άνω εφέσεως και εντός του πλαισίου του μεταβιβαστικού αποτελέσματός της.

Β. Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας μείωσε, με τις διατάξεις της εκκαλουμένης, τις συνολικές αποδοχές των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, που είχαν διαμορφωθεί με την από 22.6.2009 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 39/13.7.2009) και διατηρηθεί με την ΔΑ 20/2011 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 12/22.11.2011). Η μείωση προέκυψε α) με κατάργηση ορισμένων επιδομάτων, όπως του νοσοκομειακού επιδόματος και του επιδόματος γάμου, που ανέρχονταν σε 20% και σε 10% επί του βασικού μισθού αντιστοίχως β) με συγχώνευση των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας και ανθυγιεινής εργασίας σε ένα επίδομα κυμαινόμενο από 12% έως 35% επί του βασικού μισθού, υπολειπόμενο δε του αθροίσματος των δύο επιδομάτων που ανερχόταν έως και 53% επί του βασικού μισθού και γ) με αναπροσδιορισμό των επιδομάτων χρόνου υπηρεσίας (τριετιών και πολυετιών). Είναι δε η μείωση αυτή ουσιώδης διότι η εκκαλουμένη προέβλεψε παράλληλα μόνο μια ελάχιστη αύξηση βασικού μισθού [ανερχόμενη σε 1%, περίπου, για όλες τις ειδικότητες πλην εκείνων των χειριστών ακτινολογικών μηχανημάτων, μαγνητικού τομογράφου, αξονικών τομογράφων και ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων, στις οποίες χορηγήθηκε μεγαλύτερη αύξηση χάριν περιορισμού των απωλειών από τη συγχώνευση των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας και ανθυγιεινής εργασίας σε ένα επίδομα].

Στην ως άνω μείωση του συνόλου των αποδοχών των εργαζομένων προέβη η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας κατόπιν σταθμίσεως των νέων δυσμενών οικονομικών συνθηκών, υπό τις οποίες λειτουργεί ο κλάδος των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την εκκαλουμένη, η Τριμελής Επιτροπή συγκέντρωσε και έλαβε υπ' όψιν τα νέα δυσμενή στοιχεία, μεταξύ των οποίων σημαντικότερο είναι το μέτρο που θεσπίσθηκε με το άρθρο 100 παρ. 1 και 5 του ν. 4172/2013 και τις σχετικές κατά νομοθετική εξουσιοδότηση εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις [μείωση των αμοιβών των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ιδιωτικών κλινικών, μέσω claw - back και rebate, σε συνολικό ετήσιο ύψος που δεν υπερβαίνει σχετικό κονδύλιο του ετήσιου προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.], το οποίο (μέτρο) θα διατηρηθεί μέχρι τις 31.12.2015. Σε έκθεση του Ιουλίου 2014 της ICAP για τις Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας στην οποία αναφέρεται η εκκαλουμένη, εκτιμάται ότι το εν λόγω μέτρο των claw - back και rebate συνεπάγεται μείωση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, προβλήματα ρευστότητας και επιδείνωση των αρνητικών προοπτικών των επιχειρήσεων του κλάδου της ιδιωτικής υγείας, δραματικότερη σε σύγκριση με τους λοιπούς κλάδους της οικονομίας λόγω της συνεχιζόμενης πίεσης για μείωση των σχετικών με την υγεία κρατικών δαπανών (στις οποίες βεβαίως, περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την κάλυψη των υπηρεσιών υγείας σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ από ιδιώτες - παρόχους των υπηρεσιών αυτών). Τέλος, η Τριμελής Επιτροπή έλαβε υπ' όψιν και τις νέες ρυθμίσεις, υπό τα ως άνω δυσμενή δεδομένα, των συλλογικών σχέσεων εργασίας της εφεσίβλητης ΟΣΝΙΕ με άλλες εργοδοτικές οργανώσεις επιχειρήσεων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας, ήτοι α) την ΣΣΕ μεταξύ εφεσίβλητης και «Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών» (ΣΕΚ) της 19.9.2014 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 11/22.9.2014) και β) την ΔΑ 3/2014 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 3/18.12.2014) που ρύθμισε τις σχέσεις της εφεσίβλητης με τον «Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων» (ΠΑΣΙΔΙΚ) και την «Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας» (ΠΟΣΙΠΥ).

Με την κρινόμενη έφεση οι εκκαλούντες προβάλλουν ότι η εκκαλουμένη όφειλε να χορηγήσει σε όλους τους εργαζομένους στις ιδιωτικές κλινικές, ανεξαρτήτως ειδικότητας, αποδοχές που περιορίζονται σε μηνιαίο μισθό και δεν προσαυξάνονται με επιδόματα και λοιπές μισθολογικές παροχές. Ο μηνιαίος μισθός έπρεπε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εκκαλούντων, να ορισθεί στο (μικτό) ποσόν των 586,08 ευρώ και να ισούται με τις ελάχιστες νόμιμες αποδοχές που προβλέπονται στον ν. 4093/2012, διότι α) στο ύψος αυτό διαμορφώθηκε με ατομικές συμβάσεις εργασίας μετά τη λήξη της ισχύος της Διαιτητικής Απόφασης (ΔΑ) 20/2011 και β) η εργοδοσία δεν δύναται να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε αύξηση, σε σχέση με αυτό το ποσόν, κατά τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει ο κλάδος. Αυτός ο λόγος εφέσεως πρέπει να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμος, εάν έχει την έννοια ότι η εκκαλουμένη δεν είχε νομική δυνατότητα να διαμορφώσει τις αποδοχές των εργαζομένων κατά τρόπο αποκλίνοντα των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Άλλωστε, ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν προσκομίσθηκαν στην Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας ώστε να συνεκτιμηθούν για την έκδοση της εκκαλουμένης, διότι οι εργοδοτικές οργανώσεις δεν παρέστησαν ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής ούτε είχαν προσέλθει στην προηγηθείσα διαδικασία μεσολάβησης, αν και επανειλημμένως εκλήθησαν. Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 16 Α παρ. 5 του ν. 1876/1990, δεν είναι επιτρεπτή η λήψη υπ' όψιν των προσκομιζομένων το πρώτον ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής εγγράφων, κατ' επίκληση των οποίων οι εκκαλούντες προβάλλουν ότι στις ιδιωτικές κλινικές που είναι μέλη τους, οι επιπτώσεις από τις νέες δυσμενείς συνθήκες είναι οξύτερες σε σύγκριση με τις επιπτώσεις στα Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα, καθώς και ότι οι συλλογικές σχέσεις εργασίας της εφεσίβλητης με τον ΣΕΚ, που ρυθμίσθηκαν με την ΣΣΕ της 19.9.2014, διαφέρουν ουσιωδώς λόγω μεγαλύτερης οικονομικής αντοχής των ιδιωτικών κλινικών -μελών του ΣΕΚ και μικρότερης έκθεσης αυτών των κλινικών στις δυσμενείς επιπτώσεις του μέτρου των claw - back και rebate. Υπό τα δεδομένα αυτά, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή κρίνει και κατ' ουσίαν απορριπτέο τον ως άνω λόγο εφέσεως.

Γ.    Περαιτέρω,    οι    εκκαλούντες   προβάλλουν   ότι    η    εκκαλουμένη    πρέπει    να μεταρρυθμισθεί με απάλειψη των διατάξεων της που προβλέπουν τη χορήγηση τριών επιδομάτων, διότι: α) το επίδομα πολυετίας «θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στην πολυετή απασχόληση των εργαζομένων του κλάδου λόγω της επιβάρυνσης των ήδη επαυξημένων με το επίδομα τριετίας βασικών μισθών», β) το επίδομα τέκνων είναι κοινωνικό και «μη συνυφασμένο άμεσα με την παροχή εργασίας» και γ) η παροχή επιδόματος ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας «δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες εργασίας» διότι «η τεχνολογική εξέλιξη των μηχανημάτων... έχει ως συνέπεια τον εκμηδενισμό τόσο της επιβάρυνσης του ανθρώπινου οργανισμού από βλαβερές ουσίες και ακτινοβολίες όσο και του κινδύνου βλάβης της υγείας των εργαζομένων» και, πάντως, η εκκαλουμένη δεν αιτιολογεί τη διακύμανση του ποσοστού επί του βασικού μισθού (12% έως 35%) που χορηγεί ως επίδομα επικίνδυνης ή ανθυγιεινής εργασίας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η χορήγηση των ως άνω επιδομάτων είχε κατά το παρελθόν συμφωνηθεί με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διατηρηθεί με την ΔΑ 20/2011. Το γεγονός αυτό δεν εμπόδιζε, βεβαίως, τους εκκαλούντες να υποβάλουν στην Τριμελή Επιτροπή πρόταση για μη χορήγηση των επιδομάτων αυτών συνοδευόμενη από σχετικά στοιχεία, της οποίας (πρότασης) η απόρριψη θα απαιτούσε ενδεχομένως ειδική αιτιολογία. Όμως, σύμφωνα με τα εκτεθέντα, οι εκκαλούντες δεν παρέστησαν ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής ούτε είχαν προσέλθει στην προηγηθείσα διαδικασία μεσολάβησης. Υπό δεδομένα αυτά, ο ως άνω λόγος εφέσεως είναι απορριπτέος χωρίς εξέταση των εγγράφων που προσκομίζονται (απαράδεκτος κατ' άρθρο 16 Α του ν. 1876/1990) το πρώτον ενώπιον της Πενταμελούς Επιτροπής ειδικώς για την υποστήριξη του αιτήματος απάλειψης των διατάξεων της εκκαλουμένης που προβλέπουν τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης ή ανθυγιεινής εργασίας.

Δ. Προβάλλεται ότι η θέσπιση αργιών κατά τις ημέρες της Μεγάλης Παρασκευής και του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση της εκκαλουμένης, αυξάνει το εργασιακό κόστος αναιτιολόγητα, υπερβολικά και δυσανάλογα και δεν ανταποκρίνεται στο επιχειρησιακό αντικείμενο του κλάδου, το οποίο συνίσταται σε παροχή ιατρικών υπηρεσιών καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθ' όλο το εικοσιτετράωρο και καθ' όλες τις ημέρες του έτους. Αυτός ο λόγος εφέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, προεχόντως, διότι η σχετική αύξηση του εργασιακού κόστους δεν κρίνεται ουσιώδης. Απορριπτέος είναι ως αορίστως προβαλλόμενος και ο λόγος εφέσεως, σύμφωνα με τον οποίο αντιβαίνει «στον νόμο 1876/1990 και συγκεκριμένα στην αρχή της τάξεως (αρχή της διαδοχής των ρυθμίσεων) των ΣΣΕ » το άρθρο 4 της εκκαλουμένης, το οποίο ορίζει ότι από τις διατάξεις της δεν θίγονται ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση εργασίας, νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και επιχειρησιακή συνήθεια.

Ε. Προβάλλεται ότι η εκκαλουμένη δεν έπρεπε να υπαγάγει στις διατάξεις της τις εργοδοτικές οργανώσεις που δεν εκπροσωπούν ιδιωτικές κλινικές, όπως η «Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (ΠΕΙΦΠΦΥ). Αυτός ο λόγος εφέσεως είναι απορριπτέος ως προβαλλόμενος χωρίς έννομο συμφέρον δεδομένου, άλλωστε, ότι σύμφωνα με τα εκτεθέντα οι διατάξεις της εκκαλουμένης είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένες ως προς τους εκκαλούντες.

ΣΤ. Τέλος, ζητείται να μεταρρυθμισθεί η διάταξη του άρθρου 5 της εκκαλουμένης, με την οποία ορίσθηκε έναρξη της ισχύος της από 28.3.2014 (βάσει του χρόνου υποβολής της σχετικής αίτησης μεσολάβησης), για να μη προκληθεί δυσβάστακτη υποχρέωση της εργοδοσίας για απόδοση διαφοράς αποδοχών στους εργαζομένους. Το αίτημα, όμως, αυτό των εκκαλούντων πρέπει να απορριφθεί λόγω μη συναίνεσης της εφεσίβλητης (άρθρο 16 παρ. 8 του ν. 1876/1990).

Με τις σκέψεις αυτές

Η Επιτροπή απορρίπτει την έφεση και επικυρώνει την εκκαλουμένη υπ' αριθμ. 1/2015 Διαιτητική Απόφαση «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στις ιδιωτικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, διαγνωστικών κέντρων, κέντρων αποθεραπείας όλης της χώρας, που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των 1) Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΕΙΦΠΦΥ), 2) Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΠΕΜΦΗ), 3) Ελληνικής Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών και Μονάδων Υγείας (ΕΣΓΕΚΑ), 4) Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), 5) Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδας, 6) Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά, 7) Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών-Περιχώρων, 8) Ένωσης Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ελλάδος για τα έτη 2014 - 2015».

Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα, στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ., στις 27 Απριλίου 2015.