«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού από 25.7 έως 1.8» (Σημείωμα)

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού από 25.7 έως 1.8» (Σημείωμα)

Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/22 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Εθνικής Άμυνας-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Προστασίας του Πολίτη-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Δικαιοσύνης-Εσωτερικών-Μετανάστευσης και Ασύλου-Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Επικρατείας-Υφ. στον Πρωθυπουργό « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022 και ώρα 06:00.»

(ΦΕΚ 3891, τεύχος Β΄ της 23.7.2022)

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 43107 (ΦΕΚ 3891, Β΄, 23.7.2022).

H KYA αφορά τα μέτρα που ισχύουν από 25.7.2022 μέχρι 1.8.2022.

Αναφορικά με τα μέτρα που σχετίζονται με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα κυριότερα σημεία της ΚΥΑ είναι τα ακόλουθα, ενώ δεν υπάρχουν διαφορές στα σημεία αυτά, σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις της αμέσως προηγούμενης σχετικής ΚΥΑ :

  • Στον πίνακα Α, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1§1 της ΚΥΑ, δεν υπάρχει γενική πρόβλεψη για υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας.
  • Στο στοιχείο 2 του πίνακα Β, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1§1 της ΚΥΑ, προβλέπεται, αφενός, η «πλήρης λειτουργία» των ιδιωτικών επιχειρήσεων και, αφετέρου, η προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με παροχή εργασίας σε χώρο εκτός επαφής με το κοινό, όπου είναι εφικτό.
  • Εφαρμόζεται το μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μία (1) φορά την εβδομάδα (εκτός εάν προβλέπεται κάτι ειδικότερο), σε όλους τους μη πλήρως εμβολιασμένους ή μη νοσήσαντες εργαζόμενους που θα παράσχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 (ΦΕΚ 4766, Β΄, 16.10.2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - (βλ. άρθρο 1§2 της ΚΥΑ).
  • Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) – (βλ. άρθρο 9§3Α της ΚΥΑ).

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ