«Η νέα Απόφαση για τα πρόστιμα»

«Η νέα Απόφαση για τα πρόστιμα»

Αποφ. 80016/22 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις: α) κοινής εργατικής νομοθεσίας, β) βίας και παρενόχλησης στην εργασία, γ) συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και δ) για ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και υγείας και ασφάλειας στην εργασία.»

(ΦΕΚ 4629, τεύχος Β΄ της 1.9.2022)

 

 

 

 

* * *

► Η ΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ