«ΔΑ 6/2015 Τεχνικών Τηλεοπτικών Σταθμών»

«ΔΑ 6/2015 Τεχνικών Τηλεοπτικών Σταθμών»

ΔΑ 6/2015 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια (μελών ΕΤΙΤΑ και ΕΙΤΗΣΕΕ)»

(Πράξη Κατάθ. Υπουργ. Εργασ., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλ. 10/3.7.2015)

 

 

 

Προς:

1. Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ), Ακαδημίας 33 (4ος όροφος), 106 72, Αθήνα

2. Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΙΤΑ), 3ης Σεπτεμβρίου 48Β (Εργατικό Κέντρο, 5ος όροφος), 104 33, Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΕΝΤ 6/2015

Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΕΔ

(του άρθρου 16Α του Ν. 1876/90

...............................................

Με τις σκέψεις αυτές

Η επιτροπή δέχεται εν μέρει την κρινόμενη έφεση και μεταρρυθμίζει την υπ’ αριθμ. 4/2015 Διαιτητική Απόφαση «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια (μελών ΕΤΙΤΑ και ΕΙΤΗΣΕΕ)» ως ακουλούθως:

Στο άρθρο 7 της εκκαλουμένης αντικαθίσταται η παρ. 2 ως εξής: «Για τεχνικούς που συμπλήρωσαν 10 ετών υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, ή 12 ετών προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη, μέλος της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. ή σε οποιονδήποτε άλλο τηλεοπτικό σταθμό ή σε εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, η διάρκεια της αδείας ορίζεται σε είκοσι εννέα (29) ημέρες.»

Συνεπώς, στην προκειμένη συλλογική διαφορά οι διαιτητικές διατάξεις διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

...............................................

Άρθρο 7

1. Οι ημέρες της ετήσιας κανονικής αδείας και το επίδομα αδείας των τεχνικών καθορίζονται, συνυπολογιζόμενης και της προϋπηρεσίας τους στα όρια που προβλέπει η Εργατική Νομοθεσία.

2. Για τεχνικούς που συμπλήρωσαν 10 ετών υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, ή 12 ετών προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη, μέλος της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε. ή σε οποιονδήποτε άλλο τηλεοπτικό σταθμό ή σε εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, η διάρκεια της αδείας ορίζεται σε είκοσι εννέα (29) ημέρες.

...............................................

Άρθρο 14

Η ισχύς της παρούσης ΔΑ αρχίζει την 25η Ιουλίου του 2014 και λήγει στις 25.7.2015.

Η απόφαση της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας εκδόθηκε στην Αθήνα, στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ., στις 30 Ιουνίου 2015.


Προσοχή: Η μόνη αλλαγή εντοπίζεται στο άρθρο 7 παρ. 2, ως προς τα λοιπά το κείμενο είναι ακριβώς ίδιο με την ΔΑ 4/2015. Το κείμενο της ΔΑ Βλ. εδώ