«Παράταση καταβολής τρεχουσών εισφορών που έληγαν 30/6/2015)

«Παράταση καταβολής τρεχουσών εισφορών που έληγαν 30/6/2015)

ΓΕ Ε10/5/2015 (ΚΕΑΟ) «Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015»

Σχετ.: Γενικό Έγγραφο Ε10/3/30-06-15 ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Γενικό Έγγραφο Ε10/4/10-07-15 ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών Γενικών Εγγράφων της Δ/νσης μας και μετά από τις παρατάσεις της ειδικής τραπεζικής αργίας, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγε την 30/06/2015 (τελευταία εργάσιμη) για τους εργοδότες των Υποκ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων), παρατείνεται μέχρι και την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από την ληξη της ειδικής τραπεζικής αργίας, όποτε αυτη επέλθει.