Το 5ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

(ΤΟ 5ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ του ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ)

Το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, πραγματοποίησε την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, τετράωρο σεμινάριο, με την εξής θεματολογία:

 

Υποχρέωση Υποβολής Εντύπων «ΕΡΓΑΝΗ» στο ΣΕΠΕ

ΑΔΕΙΑ (Χρόνος χορηγήσεως, αποδοχές και επίδομα αδείας κλπ.)

Μερική και εκ περιτροπής απασχόληση (καθιέρωση του συστήματος, εξεύρεση αποδοχών, ημερών αδείας, αποζημιώσεως καταγγελίας κλπ.)

ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ (Αποδοχές, ασθένεια και τριήμερα κλπ)

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ αποδοχών (σχέση προς την ΕΓΣΣΕ, ζήτημα επιδόματος γάμου κλπ)

Ενημέρωση για τα «μπλοκάκια» και τις λοιπές ρυθμίσεις μετά από τις νέες Εγκυκλίους ΕΦΚΑ

 

Εισηγητές του Σεμιναρίου ήταν:

 

Λεβέντης Γεώργιος, ομ. Καθηγητής Εργατικού Δικαίου

Μπούρλος Δημήτριος, Δικηγόρος-Εργατολόγος

Πηνιώτης Κωνσταντίνος, Δικηγόρος

Σαρατσιώτης Θεόδωρος, Δικηγόρος

Πίκουλας Ιωάννης, Δικηγόρος

Πετίνη-Πηνιώτη Χρυσούλα, Δικηγόρος

Καραλή Παναγιώτα, Δικηγόρος

 

  • Ευχαριστούμε τους εκλεκτούς συνδρομητές μας που μας ετίμησαν με την παρουσία τους. Ελπίζουμε ότι τους ικανοποιήσαμε.