ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 πραγματοποίησε, με επιτυχία νομίζουμε, τετράωρο Ειδικό Σεμινάριο, όπου εδόθησαν απαντήσεις σε ερωτήματα που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες, επί ειδικών και συγκεκριμένων θεμάτων του Ασφαλιστικού Δικαίου.

Τις απαντήσεις έδωσε, με ανάπτυξη των σχετικών θεμάτων, ο έγκριτος  συνεργάτης μας Δημήτριος Μπούρλος, Δικηγόρος-Εργατολόγος, ειδικός περί την Ασφαλιστική Νομοθεσία.

Ευχαριστούμε τους εκλεκτούς συνδρομητές μας που μας ετίμησαν με την παρουσία τους. Ελπίζουμε ότι τους ικανοποιήσαμε.