ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκε από το  ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4ωρο Σεμινάριο στην Θεσσαλονίκη με θέματα Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου.

Εισηγητές του Σεμιναρίου ήσαν οι κ.κ. Δημήτριος Μπούρλος επί των Ασφαλιστικών Θεμάτων και Κωνσταντίνος Πηνιώτης επί των Εργατικών Θεμάτων, ειδικοί περί το αντικείμενό τους.

Στο τέλος των εισηγήσεων υπεβλήθησαν ερωτήσεις και έγινε ευρεία συζήτηση.

Ευχαριστούμε θερμώς τους συνδρομητάς του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας τόσο για την συμμετοχή τους, όσο και για την άψογη συμπεριφορά τους κατά την διάρκεια του σεμιναρίου και κυρίως για την αγάπη που μας χάρισαν.

Φύγαμε από την Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες εντυπώσεις και με την υπόσχεση ότι σύντομα θα είμαστε πάλι κοντά τους.