ΤΕΥΧΗ 2018

 • Στο τεύχος αυτό: Η Εγκύκλιος ΟΑΕΔ για την οικειοθελή αποχώρηση κ.λπ. - Ανώτατο όριο υπερωριών Α΄ εξαμήνου για Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες - Ωράριο, Υπερεργασία, Υπερωρίες - Ποία είναι η εφαρμοστέα ρύθμιση αποδοχών - Ανάπαυση για την εργασία της Κυριακής κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Η Καθαρά Δευτερα - Ο Ν. 4512/18 περί... πάντων! - Παράταση προθεσμίας για το Ε11 (μέχρι 28/2) - Τίτλος κτήσης και εισφορές - Υπερεργασία, Ωρομίσθιοι - Ημέρες ασφαλίσεως Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Η εορτή της 25ης Μαρτίου - Ημερομίσθιο και ωρομίσθιο - Άδεια και πενθήμερο - «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» για οδηγούς - Ρύθμιση οφειλών κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Το δώρο και οι εορτές του Πάσχα - Η επιδότηση ανεργίας μετά από τον Ν. 4488/17 και οι προϋποθέσεις λήψεως επιδόματος - Εγκύκλιοι ΕΦΚΑ κ.λπ. για την σύνταξη λόγω θανάτου, την προσωρινή σύνταξη κ.ά. - Εισαγωγή στην Νομική Επιστήμη κ.ά. Για την 25η Μαρτίου βλ. στο τεύχος 1727.
 • Στο τεύχος αυτό: Αποδοχές Ηλεκτρολόγων Ανελκυστήρων και ΠΙΝΑΚΕΣ - Αποδοχές Γραφείων Ταξιδίων - Αιτιώδης ή αναιτιώδης η καταγγελία; - Εγκύκλιοι ΕΦΚΑ και Υπουργείου Εργασίας κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Τί ισχύει για την φορολογία μισθωτών, νομικών προσώπων κ.λπ. ΠΙΝΑΚΕΣ κ.λπ. - Αδικαιολόγητη απουσία και περικοπή αποδοχών - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - Αποδοχές: Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρεύσεως-Αποχετεύσεως (ΔΕΥΑ), Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου κ.ά. Για το Δώρο Πάσχα και τις εορτές Πάσχα βλ. στο τεύχος μας 1728.
 • Στο τεύχος αυτό: Η νέα ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΣΕ - Αποδοχές και ΠΙΝΑΚΕΣ Ξενοδοχοϋπαλλήλων - Ηλεκτρονική καταχώρηση Τεχνικών Ασφαλείας κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Ο Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων - Αποδοχες: Ηλεκτρολόγων, Ξεναγών, Πρακτορειακών Επιχειρήσεων ΔΝΕ - Εισφορές Διαχειριστών - Υγιειονομική Περίθαλψη - Πενθήμερο και Εξαήμερο
 • Στο τεύχος αυτό: Προσωπικά δεδομένα - Αποδοχες: Οδηγών-Πωλητών Εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος - Ιατροί εργασίας - Ώρες οδηγήσεως, διαλείμματα κ.λπ. οδηγών - Καταβολή αποδοχών μέσω Τραπεζών και δαπάνες που εκπίπτουν κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Το μάθημα των Θρησκευτικών - Νυκτερινή εργασία (και οι αποφάσεις) - ΠΙΝΑΚΑΣ εισφορών μισθωτών - Αδικαιολόγητη απουσία και συνέπειες κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Η Άδεια με ΠΙΝΑΚΕΣ και ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - Ωρομίσθιο, Μερική απασχόληση και υπολογισμός αποδοχών κ.ά. Η απόφαση για την ηλεκτρονική υποβολή της υπερεργασίας-υπερωρίας κ.λπ. έχει σταλή στο ΦΕΚ για δημοσίευση Εξεδόθη και Εγκύκλιος για την διαδικασία κηρύξεως των ΣΣΕ-ΔΑ υποχρεωτικών
 • Στο τεύχος αυτό: Η απόφαση για την Ηλεκτρονική Υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ - Το Έντυπο Ε8 -Υπερωρία και έντυπα - Η ασφάλιση Καθηγητών Φροντιστηρίων - Αποδοχές και επίδομα αδείας οφείλονται μόνον όταν οφείλεται άδεια - Αποδοχές Ζαχαρωδών κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: ΥΠΕΡΩΡΙΑ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - Τεχνικός Ασφαλείας - Μέτρα για τον καύσωνα - Απαγορεύεται το ΚΑΠΝΙΣΜΑ - Πρόσθετες δραστηριότητες ιδιωτικών εκπαιδευτικών κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Ο νέος Νόμος 4558/18 για την αδήλωτη εργασία, τους εργολάβους κ.ά - Η Εγκύκλιος του ΣΕΠΕ για την ηλεκτρονική υποβολή και το νέο έντυπο Ε8 - Οδικές μεταφορές: Χρονικά όρια για οδηγούς αυτοκινήτων - Ευθύνη εργολάβων-υπεργολάβων-αναθέτοντος έργο, για τους εργαζομένους - Καταγγελία με προειδοποίηση κ.ά. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εξεδόθη η απόφαση για το ΒΙΒΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ προσωπικού αγροτικών εργασιών και αλιείας (κατά Ν. 4485/2017). Πρόκειται για την ΥΑ 39391/838/16.7/2018 (ΦΕΚ 2981/Β΄/24.7.2018).
 • Στο τεύχος αυτό: ΑΔΗΛΩΤΗ εργασία (οι κυρώσεις) - ΒΗΔΑΠ για αγρότες και αλιεργάτες - Ημέρες ασφαλίσεως και επιδότηση ανεργίας εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών - Αποφάσεις καθορισμού αποδοχών: Μεσιτών ασφαλίσεων, Μεταλλευτικών επιχειρήσεων, Ποντοπόρων πλοίων - ΚΗΡΥΞΗ υποχρεωτικων (και τι σημαίνει) κ.ά. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην ιστοσελίδα του ΔΕΝ υπάρχει ο πίνακας των ΣΣΕ και ΔΑ (με την ημερομηνία συναψεως-λήξεως, την κήρυξη υποχρεωτικών, τους δημοσιευθέντες Πίνακες κ.λπ.)
 • Στο τεύχος αυτό: Οι Συλλογικές Συμβάσεις, η συρροή και ποία η εφαρμοστέα - Πορίσμστα του Συνηγόρου του Πολίτη - Η εξάμηνη ειδική άδεια μητρότητος κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Αποδοχές: Αλυσίδων εστίασης, Τουριστικών Καταλυμάτων - Κήρυξη υποχρεωτικής από 4.10.2018 της ΣΣΕ Ξενοδοχείων όλης της Χώρας - Δεσμευτικότητα κ.λπ. Συλλογικών Συμβάσεων κ.ά
 • Στο τεύχος αυτό: Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου για την επιστροφή στους συνταξιούχους των δώρων κ.λπ. - Πορίσματα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων - Αποφάσεις καθορισμού Αποδοχών: Αισθητικών, ΟΤΑ - Υπερωρίες κατά Κυριακή, νύκτα κ.λπ.: Υπολογισμός αμοιβών και παραδείγματα - Το ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ και οι ΠΙΝΑΚΕΣ εργασίας - Το νέο ΒΙΒΛΙΟ μας κ.ά. ΠΑΡΑΤΑΣΗ μέχρι 15 Νοεμβρίου της προθεσμίας υποβολής των ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε4) - ΦΕΚ 4783/Β/25.10.2018.
 • Στο τεύχος αυτό: Το ΔΩΡΟ Χριστουγέννων-Ν. Έτους - Επιδόματα κ.λπ. και ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2019 Ξενοδοχοϋπαλλήλων - Ωρομίσθιο - Ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κ.ά ΠΡΟΣΟΧΗ: Κηρύχθηκε υποχρεωτική από 5.11.2018 η ΣΣΕ 28.3.2018 (ΔΕΝ 2018 σελ. 465) Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΤΕΡ) που εργάζονται σε Ραδιοφωνικούς Σταθμούς (Ρ/Σ)-Μέλη ΕΙΙΡΑ (ΦΕΚ 4938, τεύχος Β΄της 5.11.2018).
 • Στο τεύχος αυτό: Ο Νόμος για την μείωση των εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών κ.λπ. -Και για την χορήγηση εφάπαξ ποσού στους Στρατιωτικούς, Ιατρούς ΕΣΥ, Δικαστικούς κ.λπ. - Οι ΕΟΡΤΕΣ των Χριστουγέννων και οι εργάσιμες ΚΥΡΙΑΚΕΣ - Εξάμηνη άδεια μητρότητος και μειωμένο ωράριο κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Ανώτατο όριο υπερωριών - Και τί ισχύει για τις υπερωρίες - Καταβολη εφάπαξ ποσού σε Στρατιωτικούς, Δικαστικούς κ.λπ. - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, Δικηγόρων, Μηχανικών, Ιατρών από 1.1.2019 - Πενθήμερο με πλήρη και μειωμένη απασχόληση (Αποδοχές, Άδεια, Δώρο κ.λπ.) - ΠΙΝΑΚΕΣ των ΣΣΕ – Το ΔΕΛΤΙΟΝ γίνεται ΜΗΝΙΑΙΟ κ.ά.