ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 26.2 & 7.3.2019

«Ειδικά Σεμινάρια Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας»

 

► Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε από το  ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, Ειδικό 4ωρο Σεμινάριο Εργατικού Δικαίου

Εισηγητές του Σεμιναρίου ήσαν οι:

  • Πετίνη-Πηνιώτη Χρυσούλα, Δικηγόρος
  • Καραλή Παναγιώτα
  • Πηνιώτης Κωνσταντίνος, Δικηγόρος
  • Πίκουλας Ιωάννης, Δικηγόρος
  • Σαρατσιώτης Θεόδωρος, Δικηγόρος

► Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε από το  ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, Ειδικό 3ωρο Σεμινάριο Ασφαλιστικού Δικαίου

Εισηγητής του Σεμιναρίου ήταν ο:

  • Μπούρλος Δημήτριος, Δικηγόρος

Τα Σεμινάρια αφορούσαν τις μεταβολές στην Εργατική και την Ασφαλιστική Νομοθεσία, ιδίως την αύξηση του Νομοθετημένου κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου (ΥΑ 4241/127/2019), τα ζητήματα που έχουν ανακύψει στα Χρονικά Όρια Εργασίας ιδίως σε σχέση με τα έντυπα «ΕΡΓΑΝΗ» Ε4 και Ε8 (Υπερεργασία,  Υπερωρία, Πρόσθετη Εργασία, Μερική Απασχόληση, Δευθέτηση Χρόνου Εργασίας κ.λπ.), τις αλλαγές στο καθεστώς των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (την κήρυξή τους ως γενικώς υποχρεωτικών, την συρροή και την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης), την ευθύνη του αναθέτοντος έργο και την αδήλωτη εργασία μετά τον Ν. 4554/2018, αλλά και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ασφαλιστική Νομοθεσία (Εισφορές από 1.1.2019 Δικηγόρων κ.λπ., Τίτλοι Κτήσης κ.λπ.)

Eυχαριστούμε θερμώς τους συνδρομητάς και φίλους του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας, τόσο για την συμμετοχή τους, όσο και για την άψογη συμπεριφορά τους κατά την διάρκεια των Σεμιναρίων για τον ενθουσιασμό τους και την αγάπη που μας χάρισαν.