ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου και την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκαν από το  ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4ωρα Ειδικά Σεμινάρια Εργατικού Δικαίου.

Τα Σεμινάρια αφορούσαν τις μεταβολές στην Εργατική Νομοθεσία, ιδίως μετά τον νέο Νόμο 4635/2019 (ΣΣΕ και Διαιτησία, Βλαπτική μεταβολή, Μερική απασχόληση, Αδήλωτη εργασία, Καταχώριση απασχολουμένων σε οικοδομοτεχνικά έργα κ.ά).

 

 

Το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας ευχαριστεί θερμά τους συνδρομητές και φίλους του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας, που συμμετείχαν στα Σεμινάρια και με τις εύστοχες ερωτήσεις βοήθησαν στην ικανοποιητική διεξαγωγή των Σεμιναρίων.