ΤΕΥΧΗ 2021

 • Στο τεύχος αυτό: Ο ΠΙΝΑΚΑΣ εισφορών του ΕΦΚΑ από 1.1.2021 - Εισφορά αλληλεγγύης - ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ - Αποδοχές: Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Ξενοδοχειακών καταλυμάτων μη κύριων, Τεχνικών Ραδιοφωνικών Σταθμών κ.ά. Προσοχή: Κατετέθη στο Υπ. Εργασίας η ΣΣΕ Εργαστηρίων Ζαχαρωδών, Εξεδόθη η απόφαση για το όριο υπερωριών Α΄ εξαμήνου.
 • Στο τεύχος αυτό: Η μείωση εισφορών από 1.1.2021 - Αποφάσεις καθορισμού αποδοχών: Ζαχαρωδών Εργαστηρίων, Ξενοδοχείων (Κωδικοποίηση και Πίνακες) - Παροχές εις είδος και φορολογία - Αναστολή συμβάσεων Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου - Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Η επιχειρησιακή συνήθεια και η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως ως νομικές βάσεις δημιουργίας εργατικών αξιώσεων - Η Καθαρά Δευτέρα και η 25η Μαρτίου - Το ΔΩΡΟ Πάσχα, οι εορτές Πάσχα και η 1η Μαΐου - Αναστολή συμβάσεως Μαρτίου - Προκαταβολή συντάξεως - Αποδοχές Ηλεκτρολόγων Ξενοδοχείων - Ηλεκτρονική διαδικασία για χορήγηση επιδόματος ασθενείας κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού στις εργασιακές σχέσεις - Αποσπάσματα Νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας - Αποδοχές: Ηλεκτρολόγων Καταστημάτων, Καπνοβιομηχανίας - Νυκτερινή Εργασία - Νομοθεσία για το Κορωνοϊό κ.ά. Για το ΔΩΡΟ Πάσχα και τις εορτές Πάσχα και 1ης Μαΐου βλ. τεύχος 1772.
 • Στο τεύχος αυτό: Η πανδημία του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις της στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις - Αναστολή Απριλίου - Εξ αποστάσεως εργασία - Αποδοχές: Ξένων Αεροπορικών Εταιρειών, Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρεύσεως Αποχετεύσεως (ΔΕΥΑ), Ηθοποιών Εθνικού Θεάτρου, Ηλεκτρολόγων Ανελκυστήρων, Ξενοδοχείων Ν. Ηρακλείου, Πετρελαίου-Υγραερίων - Οικονομική ενίσχυση Δικηγόρων, Μηχανικών κ.λπ. κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Η νομολογία και το απαράδεκτο ενδίκου μέσου στην διοικητική δίκη - Αναστολή και απολύσεις - Απόσπαση εργαζομένων - Ψηφιακό Πιστοποιητικό - Διαγνωστικός έλεγχος - Νομοθεσία για τον Κορωνοϊό - Ο Νέος Νόμος κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Ο Νέος Νόμος 4808/2021 - Η νέα Εθνική Γενική ΣΣΕ - Αποδοχές: Αρτοποιείων, Επισιτιστικών Καταστημάτων, Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης - Αναστολή Ιουνίου - Εξ αποστάσεως εργασία Ιουλίου κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Υποχρεωτικός εμβολιασμός - Αναστολή συμβάσεως Ιουλίου - Η ΑΔΕΙΑ των μισθωτών και οι λοιπές ΑΔΕΙΕΣ - Ωράριο, Υπερεργασία, Υπερωρία - Θέματα καταγγελίας - Νομοθεσία για τον Κορωνοϊό κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Εμβολιασμός - Διαγνωστικός Έλεγχος - Οι Εγκύκλιοι του Υπ. Εργασίας για την ΑΠΕΡΓΙΑ και τον Ν. 4808/21 (Διευθέτηση, χρονικά όρια, Διάλειμμα, Καταγγελία κ.λπ.) - Το Ταμείο Κεφαλαιοποιητικής Ασφαλίσεως -Αναστολή Αυγούστου κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Η 28η Οκτωβρίου υποχρεωτική αργία - Εμβολιασμοί υγιειονομικών - Διαγνωστικός έλεγχος ιδιωτικού τομέως - Πρακτική άσκηση σε ΙΕΚ - Αποδοχές Αρχαιολόγων και Ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών κ.ά. Για την αργία 26/10 στην Θεσσαλονίκη βλ. ΦΕΚ 4910/Β΄/22.10.2021
 • Στο τεύχος αυτό: Οι εργασιακές σχέσεις 20 μήνες μετά από την Covid-19: Τηλεργασία-υποχρεωτικός ή μη εμβολιασμός - ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ - Διαγνωστικός Έλεγχος - Το ΔΩΡΟ Χριστουγέννων και οι ΕΟΡΤΕΣ Χριστουγέννων-Νέου Έτους - Αποδοχές Αισθητικών - Ώρες εργασίας και Βάρδιες κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» - Επίδομα μητρότητος ηλεκτρονικώς - Έντυπα Υπερωριών, Πρόσωπα Διευθύνσεως και Εμπιστοσύνης - ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ - Τα νέα του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ κ.ά.