ΤΕΥΧΗ 2022

 • Στο τεύχος αυτό: Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας - Η αποζημίωση των εργατοτεχνιτών - Πίνακες αποζημιώσεως υπαλλήλων-εργατοτεχνιτών - Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων - Τα νέα νομοθετήματα για τον Κορωνοϊό κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Οι συνέπειες της παράνομης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου κατά το άρθρο 66 του Ν. 4808/21 - Ειδικές άδειες Κορωνοϊού - Άδεια μητρότητος Δικηγόρων - Χιονοπτώσεις - Ασφαλιστικά Θέματα - Τα Κατώτατα όρια και οι ΕΓΣΣΕ κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Παρατηρήσεις επί της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως στις συμβάσεις εργασίας προσωρινής απασχόλησης - Το Δώρο Πάσχα - Οι Εορτές του Πάσχα - Η 1η Μαΐου - Υπέρβαση του νομίμου ωραρίου σε περίπτωση μαθητευομένου που απασχολείται με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας - Το ΤΕΚΑ - Χιονοπτώσεις κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Ο Χρόνος εργασίας στο πλαίσιο του Ν. 4808/21 - Η μεταφορά της 1ης Μαΐου - Ασθένεια covid - Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για επιδότηση ειδικής αδείας ασθενείας και αιτήσεως επιδόματος μητρότητος δικηγόρων κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Η μονομερής προσφυγή στην Διαιτησία - Οι διατάξεις του νέου Ν. 4921/22 για την διαδικασία ταχείας απονομής συντάξεων, την αναγνώριση χρόνου κ.ά. - Τα νέα κατώτατα όρια μισθού-ημερομισθίου - Οι εισφορές ΕΦΚΑ από 1.6.2022 - Ρυθμίσεις Αποδοχών: Αεροπορικών Εταιρειών Ξένων, ΔΕΥΑ, Ζαχαρωδών, Οικοδόμων, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΠ-ΟΤΑ, Τραπεζών κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ των απαιτήσεων ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες εισφορές - Η ΑΔΕΙΑ των μισθωτών - Η ψηφιακή κάρτα - Η έννοια της μερικής απασχολήσεως. Δικαιώματα και παροχές. Πρόσθετη απασχόληση κ.λπ. - Ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Η Νέα ΕΓΣΣΕ (Παράταση της ΕΓΣΣΕ 2021) - Επισιτιστικά Καταστήματα (η κήρυξη υποχρεωτικής, η Εγκύκλιος, σχετικό σημείωμα και Πενθήμερο) - Άδεια ασθενείας Covid - Απασχόληση μέσω ψηφιακών πλατφορών και εργατικό δίκαιο - Τηλεργασία: Ένα σύγχρονο εργασιακό φαινόμενο υπό το πρίσμα των ρυθμίσεων του Ν. 4808/21 κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Κατηγοριοποίηση παραβάσεων - Πενθήμερο Επισιτιστικών Καταστημάτων - Αποκλειστικές Νοσοκόμοι - Πρακτική άσκηση σπουδαστών - ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ για την Υγεία και την Ασφάλεια - Έναρξη λειτουργίας «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» - Συνταξιούχοι οδηγοί κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Αποφάσεις καθορισμού αποδοχών: Επισιτιστικών και Εμπορικών Καταστημάτων Ν. Θήρας, Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Δημοσιογράφων Δημοσίου-ΝΠΔΔ-ΟΤΑ - Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου - Ν. 4957 (ΑΕΙ) - Ν. 4965 (Εκπτώσεις) - ΔΕΛΤΙΟΝ Κορωνοϊού κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Το Δώρο και οι ΕΟΡΤΕΣ Χριστουγέννων-Ν. Έτους - Η Κήρυξη ΣΣΕ-ΔΑ γενικώς υποχρεωτικής-Διάρκεια της δεσμεύσεως των τρίτων (μη συνδικαλισμένων)-Μετενέργεια - Αποδοχές: Αισθητικών, Ηλεκτρολόγων Ανελκυστήρων, Τεχνικών Ραδιοφώνου - Ημέρες εργασίας στην ασφάλιση - Το ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Το νομοθετικό πλαίσιο για την μερική απασχόληση (μετά από τους Ν. 4611/19, 4635/19 και 4808/21) - Ο νέος πολυνόμος 4997/22 (εξάμηνο, εσιφορές, συντάξεις κ.λπ.) - Ο νέος Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου - Η ψηφιακή διαδικασία - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ κ.ά.