ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ν. 5053/2023

Το ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ πραγματοποίησε Ειδικά Σεμινάρια στις 21/11, 23/11, 29/11, 1/12 και 8/12/2023, σχετικά με τον νέο Εργασιακό Ν. 5053/2023.

Στο πλαίσιο των Σεμιναρίων αναπτύχθηκαν θέματα που περιλαμβάνονται στον νέο Νόμο 5053/2023, όπως:

✓ Μεταβολές που αφορούν στο περιεχόμενο της συμβάσεως εργασίας, στην υποχρέωση γνωστοποίησης όρων, στην ανάρτηση στο ΕΡΓΑΝΗ, στις συνέπειες σε περίπτωση μη τηρήσεως των επί μέρους υποχρεώσεων, στα δικαιώματα του Εργαζομένου σε περίπτωση απόλυσης λόγω της ασκήσεως δικαιωμάτων που προβλέπονται στον νέο Νόμο, στην κατάργηση του Π.Δ. 156/1994 κ.λπ.·

✓ Δοκιμαστική περίοδος·

✓ Παράλληλη Απασχόληση·

✓ Συμβάσεις «κατά παραγγελία»·

✓ Μεταβολές στη λύση της συμβάσεως εργασίας (νέες μορφές λύσης της συμβάσεως που θα αναγγέλλονται στο ΕΡΓΑΝΗ, μεταβολές στην οικειοθελή αποχώρηση, δικαίωμα του εργαζομένου να πληροφορηθεί τον λόγο της απόλυσης κ.λπ.)·

✓ Καταχώριση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο ΕΡΓΑΝΗ·

✓ Προσθήκη νέων περιπτώσεων για δυνατότητα απασχολήσεως σε Κυριακές-Αργίες·

✓ Απασχόληση κατά την 6η ημέρα της εβδομάδος·

✓ Λοιπές μεταβολές σε επί μέρους διατάξεις (διευθέτηση χρόνου εργασίας, εργασία στην αλλοδαπή, αξίωση για μετάβαση σε άλλο καθεστώς απασχόλησης, υποχρεωτική κατάρτιση, προστασία από δυσμενή μεταχείριση, προστασία εργαζομένων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών κ.λπ.)·

✓ Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Προστασία του δικαιώματος των μη απεργών στην εργασία·

✓ «Ξεπάγωμα» τριετιών.

 

 

Εισηγητές των Σεμιναρίων ήταν οι Δικηγόροι-Μέλη της Επιστημονικής Ομάδος του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας:

  • Πηνιώτης Κωνσταντίνος
  • Σαρατσιώτης Θεόδωρος

 

Το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας ευχαριστεί θερμά τους συνδρομητές και φίλους του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας, που συμμετείχαν στα Σεμινάρια και με τις εύστοχες ερωτήσεις τους συνετέλεσαν στην ικανοποιητική, πιστεύουμε, απάντηση επί διαφόρων ζητημάτων.