ΤΕΥΧΗ 2014

 • Στο τεύχος αυτό: Αποφάσεις καθορισμού αποδοχών : Ξενοδοχείων, Υποθηκοφυλακείων κ.ά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τον Ν. 4225/14 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι από 1-12-2013 η εισφορά προς το ΕΤΕΑ είναι 3% για τον εργοδότη και 3% για τον ασφαλισμένο, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση (προ ή μετά το 1993). Ποια Ταμεία έχουν υπαχθεί στο ΕΤΕΑ βλ. ΔΕΝ 2013 τ. 1629 σελ. 914 επόμενα.- ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ωραρίου.
 • Στο τεύχος αυτό: Ανώτατο όριο υπερωριών Α’ εξαμήνου 2014 - Ένταξη στην ΑΠΔ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ (ποιά Ταμεία υπάγονται στο ΤΑΠΙΤ και το ΤΑΥΤΕΚΩ) - Η Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 11/23.1.2014 αφορά στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσεως υπολογισμού της συντάξεως για αιτήσεις κατά το 2014.
 • Στο τεύχος αυτό: Η Καθαρά Δευτέρα - Οι Σεισμοί και οι συνέπειές τους - ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Λογιστών - Εκ περιτροπής εργασία και άδεια, δώρο - Εγκύκλιοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την ΑΠΔ.
 • Στο τεύχος αυτό: Οι εξαιρέσιμες εορτές και η 25η Μαρτίου - Ποιές ΣΣΕ-ΔΑ ευρίσκονται σε ισχύ - Η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσης κ.ά. Προσοχή! Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ (12ου/13και 1ου/14) μέχρι 14.3.2014 - Παρακράτηση φόρου 2014 μισθωτών υπηρεσιών - Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας για το Ειδικό Βιβλίο.
 • Στο τεύχος αυτό: Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών (Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας) - ΕΤΕΑ και απεικόνιση στην ΑΠΔ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών για το έτος 2014 κ.ά. Για την εορτή της 25ης Μαρτίου βλ. στο τεύχος 1642 (1ης Μαρτίου).
 • Στο τεύχος αυτό: Η νέα Εθνική Γενική ΣΣΕ. - Διοικητικές κυρώσεις (κωδικ.). - Το επίδομα (ΔΩΡΟ) Πάσχα 2014.- ΤΑΠΙΤ κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό : Ο «Πολυνόμος» για την στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας - Οι εορτές του Πάσχα και η 1η Μαϊου - Συνδικαλιστικές άδειες κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό : ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 - Αμοιβή αποκλειστικών νοσοκόμων - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ (από 1.6.2014) του ΒΙΒΛΙΟΥ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ κ.ά.
 • Στό τεύχος αυτό: Η απόφαση για το ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ και ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ - Η άδεια εκλογών - Τί οφείλεται για την εργασία της Κυριακής - Εγκύκλιοι ΙΚΑ. Παράταση διαρκείας αδείας αλλοδαπών κ.ά.
 • Στό τεύχος αυτό: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: Συμβάσεως ΑΔΕΙΑΣ άνευ αποδοχών - Συμβάσεως μειώσεως αποδοχών – Εξωδίκου προσκλήσεως για αδικαιολόγητη απουσία κ.ά. Και τα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ . Για την εορτή του ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ βλ. στο τεύχος μας 1647 σελ. 637
 • Στό τεύχος αυτό: ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ - Οι ΑΔΕΙΕΣ των μισθωτών και ΠΙΝΑΚΕΣ - Ο ΠΙΝΑΚΑΣ εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως ισχύει από 1.7.2014 - Κατάργηση κοινωνικών πόρων - Πώς μετατρέπεται το πενθήμερο σε εξαήμερο κ.ά.
 • Στό τεύχος αυτό: Οι ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την μείωση εισφορών - Πρόστιμο κ.λπ. - Κατάργηση βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων - Απασχόληση συνταξιούχων Δημ. Τομέως στον Δημ. Τομέα και συνέπειες - ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ συμβάσεως κ.ά.
 • Στό τεύχος αυτό: Οι Πίνακες αποζημιώσεως υπαλλήλων - Τα νεώτερα νομοθετήματα 2013-2014 - Η απόφαση 2307/14 Ολομ. Συμβουλίου Επικρατείας για την διατησία κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ επί παγία αμοιβή (άδεια, καταγγελία κ.λπ.) - Οι αποφάσεις Συμβουλίου Επικρατείας για τους Στρατιωτικούς - Βιβλιάρια υγείας ανηλίκων κ.ά. - Η απόφαση για το όριο υπερωριών Β’ εξαμήνου (23501/10-7-14) έχει σταλή προς δημοσίαευση. Έχει το ίδιο περιεχόμενο με την ΥΑ Α΄ εξαμήνου (βλ. ΔΕΝ 2014 σελ. 145).
 • Στό τεύχος αυτό: Όρια υπερωριών Β΄εξαμήνου - Ανυπαίτιο κώλυμα και ασθένεια μισθωτού κ.ά.
 • Στό τεύχος αυτό: Νέα απόφαση για την ηλεκτρονική κατάθεση ΠΙΝΑΚΩΝ κ.λπ. - Απασχόληση κατά την 6η ημέρα επί πενθημέρου - Αποφάσεις καθορισμού αποδοχών Τεχνικών Ραδιοφώνου και ΠΙΝΑΚΕΣ κ.ά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ΠΙΝΑΚΕΣ προσωπικού υποβάλλονται από 1ης έως 21ης Οκτωβρίου.
 • Στο τεύχος αυτό: Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου - Εργαζόμενοι συνταξιούχοι (περικοπή συντάξεως κ.λπ.) - Αποδοχές Ιδιωτικών Κλινικών - Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας για την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ κατάθεση ΠΙΝΑΚΩΝ - ΠΡΟΣΟΧΗ : Κάθε τροποποίηση του ωραρίου (μόνιμη ή προσωρινή) αναγράφεται στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών. Δεν υποβάλλεται πλέον συμπληρωματικός ΠΙΝΑΚΑΣ ηλεκτρονικά κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Το Υπουργείο Εργασίας και οι Υπηρεσίες του - Η (Κωδικοποιητική) Οδηγία 2003/88/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου κ.λπ. – Διάφορα Θέματα κ.ά. Για την 28η Οκτωβρίου βλ. στο τεύχος 1655/1-10-2014 σελ. 1257 και για την εργάσιμη Κυριακή 2 Νοεμβρίου σελ. 1258.
 • Στο τεύχος αυτό: Οι νέες διατάξεις για την μεσολάβηση και διαιτησία ΟΜΕΔ-ΠΙΝΑΚΕΣ προσωπικού «ΕΡΓΑΝΗ» - Θάνατος μισθωτού ή εργοδότου κ.ά. Για την 28η Οκτωβρίου βλ. ΔΕΝ 2014, τεύχος 1655 σελ. 1257. Για την 2 Νοεμβρίου (ανοιχτά καταστήματα) βλ. ΔΕΝ 2014, τεύχος 1655 σελ. 1258.
 • Στο τεύχος αυτό: ΡΥΘΜΙΣΗ οφειλών - Μείωση εισφοράς αλληλεγγύης - ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - Ζητήματα για την 28η Οκτωβρίου κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Οι εορτές των Χριστουγέννων-Ν. Έτους - Η Απόφαση και οι Εγκύκλιοι ΙΚΑ και ΟΑΕΕ για την ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών - Οι Εγκύκλιοι για την ρύθμιση των φορολογικών οφειλών - Επάνοδος στην ηλεκτρονική υποβολή «ΕΡΓΑΝΗ» για τις τροποποιήσεις κ.λπ. χρόνου εργασίας κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Κατάργηση του ΒΙΒΛΙΟΥ τροποποίησης ωραρίου. Και η Εγκύκλιος - Η νεώτερη Νομοθεσία, ΠΙΝΑΚΕΣ, Αλλαγές στο «ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ», Μαργαριτάρια κ.ά. Στο ΦΕΚ 3347/Β/12.12.14 δημοσιεύεται η απόφαση για την επιλογή ασφαλίσεως μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ.