«Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ από 30/9/2015.»

«Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ από 30/9/2015.»

Εγγρ. 42109/143/23.9.2015 Υπουργ. Εργασίας, Κοινων. Ασφαλ. και Κοινων. Αλληλ.  «Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ από 30/9/2015.»

 

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την τακτική διακοπή λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, την Τετάρτη 30/09/2015 από 18.00 έως 21.00, θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση των εντύπων Ε4 -Πίνακας Προσωπικού και Ε10 - Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Συγκεκριμένα, στο έντυπο Ε4 και στην ενότητα «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ» θα προστεθούν τρία νέα πεδία: «Ειδικότητα κατά step 92», «ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)» και «ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)», ενώ στο έντυπο Ε10 και στην Ενότητα «Δ», θα προστεθεί το πεδίο «ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Από την Τετάρτη, 24/9/2015 είναι διαθέσιμες οι προδιαγραφές του εντύπου Ε4 σε μορφή αρχείου *.xsd στην αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.