«Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών»

«Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών»

«Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 ασφαλισμένων του π. ΕΤΑΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017

 

 

 

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι το Δ.Σ του ΕΦΚΑ με την απόφασή του με αριθ. 14/30.3.2017 ενέκρινε την παράταση καταβολής των εισφορών έτους 2016 για τους ασφαλισμένους του Τομέα π. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, και των εισφορών Β΄εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους των Τομέων π.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, μέχρι 30/6/2017, χωρίς προσαυξήσεις.

Η παράταση κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να διευκολυνθούν οι ασφαλισμένοι στην καταβολή ληξιπρόθεσμων και τρεχουσών εισφορών διατηρώντας τα ευεργετήματα που είναι συνδεδεμένα με την εμπρόθεσμη καταβολή τους.