«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

 

 

 

 

 

Προς τους συνδρομητές μας

Η πανδημία του Κορωνοϊού ήταν πρωτόγνωρη για όλους μας και η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της μεταδόσεως είχε ως συνέπεια τροποποιήσεις στους κανόνες της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας.  Το ΔΕΛΤΙΟΝ, κατανοώντας την ανάγκη των συνδρομητών του για ενημέρωση ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας, έμεινε στις επάλξεις προσπαθώντας να βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με όλο το επιστημονικό δυναμικό του.

Γίναμε αποδέκτες της ευγνωμοσύνης και των ευχαριστιών των συνδρομητών μας, καθώς και των υποσχέσεών τους ότι θα αποκτήσουν πακέτα ερωτημάτων (ΔΕΣΜΕΣ). Ευχαριστούμε με την σειρά μας γι΄αυτό και αναμένουμε την εγγραφή τους στην αγορά των «ΔΕΣΜΩΝ» ερωτημάτων.

Και βεβαίως, εξακολουθεί να ισχύει ότι οι πρώτες τρεις (3) ερωτήσεις του έτους δεν χρεώνονται. Ως ερωτήσεις θεωρούνται εφεξής και εκείνες που αφορούν τον Κορωνοϊό.

Η υπόθεση «Κορωνοϊός» συνεχίζεται, με άδηλη την διάρκεια και την εξέλιξή της. Και εμείς με την σειρά μας παραμένουμε δίπλα σας έτοιμοι να σας παράσχουμε κάθε πληροφορία: τηλεφωνικώς με τους έγκριτους δικηγόρους μας και ηλεκτρονικώς με την καταχώριση αμέσως στην Ιστοσελίδα μας των σχετικών νομοθετημάτων και διευκρινιστικών σημειωμάτων και παρατηρήσεων.

► Για την υπηρεσία τηλεφωνικών απαντήσεων-«ΔΕΣΜΕΣ» βλ. εδώ