«Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας»

«Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας»

Εγκ. 17312/Δ9. 506/4.5.2020 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων».

 

 

 

 

 

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας που κυκλοφόρησε σήμερα, με τίτλο «Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων».

► Η Εγκύκλιος όπως αναρτήθηκε στην Διαύγεια εδώ

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος παραπέμπει και στο, επίσης επισυναπτόμενο, έγγραφο οδηγιών του ΕΛΙΝΥΑΕ.

► Το έγγραφο οδηγιών του ΕΛΙΝΥΑΕ εδώ