«ΚΑΔ για τις κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις. Οδηγίες για την αναστολή κ.λπ. ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ»

«ΚΑΔ για τις κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις. Οδηγίες για την αναστολή κ.λπ. ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ»

«ΚΑΔ για τις κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις. Οδηγίες για την αναστολή κ.λπ. ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ»

Ανακοίνωση ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 15.11.2020

 

 

 

► Η Ανακοίνωση εδώ