«Παράταση ισχύος της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.43319 μέχρι και Παρασκευή 16.7.2021»

«Παράταση ισχύος της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.43319 μέχρι και Παρασκευή 16.7.2021»

Αποφ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44391 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Εθνικής Άμυνας-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Δικαιοσύνης-Εσωτερικών-Μετανάστευσης και Ασύλου-Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Επικρατείας-Υφ. στον Πρωθυπουργό «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.43319/09.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00» (Β' 3066).»

(ΦΕΚ 3112, τεύχος Β΄ της 14.7.2021)

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44391 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3112, Β΄, 14.07.2021) με την οποία παρατείνεται έως και την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00, η ισχύς της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.43319/9.7.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3066, Β΄, 09.07.2021) η οποία αφορά τα μέτρα που ισχύουν από 12.07.2021 μέχρι 15.07.2021.

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ