«Έκτακτα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκιαγιές-Αναστολές Συμβάσεων»

«Έκτακτα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκιαγιές-Αναστολές Συμβάσεων»

Αποφ. οικ. 60622/21 Υπ. Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.»

(ΦΕΚ 3816, τεύχος Β΄ της 17.8.2021)

* * *

 

 

Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ