«Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού» (Upd-Σημείωμα)

«Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού» (Upd-Σημείωμα)

Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ.52796/21 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Εσωτερικών-Επικρατείας «Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.»

(ΦΕΚ 3959, τεύχος Β΄ της 27.8.2021)

 

 

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52796 (ΦΕΚ 3959, Β΄, 27.08.2021).

Η ΚΥΑ αναφέρεται στις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού για τις συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που περιλαμβάνονται στη διάταξη του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021.

Εστιάστε την προσοχή σας ιδιαιτέρως στο άρθρο 4 της ΚΥΑ, όπου περιγράφεται η διαδικασία καταχώρισης στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (που περιλαμβάνονται στη διάταξη του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021), των οποίων η παροχή εργασίας δεν γίνεται αποδεκτή λόγω μη συμμόρφωσης προς την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού.

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ