«Παρουσίαση διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022»

«Παρουσίαση διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022»

«Παρουσίαση διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022»

 

 

 

 

 

Στο επόμενο τεύχος του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας (Μαΐου 2022/1786), θα δημοσιευθή Μελέτη, με τίτλο: «Παρουσίαση διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022-Προθεσμία έκδοσης συνταξιοδοτικών πράξεων και διαδικασία απονομής συντάξεων».