«ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ - Διευκρινίσεις για κρίσιμα ζητήματα αναφορικά με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας»

«ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ - Διευκρινίσεις για κρίσιμα ζητήματα αναφορικά με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας»

 

 

 

 

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναρτήθηκε το συνημμένο έγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνονται διευκρινίσεις για κρίσιμα ζητήματα αναφορικά με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ειδικότερα, στο συνημμένο υπάρχουν ερωτήσεις και απαντήσεις ερωτημάτων που απασχόλησαν και συνεχίζουν να απασχολούν όσους θα κληθούν να εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Στο συνημμένο έχουμε υπογραμμίσει με πράσινο χρώμα τα σημεία που, κατά τη γνώμη μας, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

* * *

► Το έγγραφο εδώ