«ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

«ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

 

 

 

 

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το επισυναπτόμενο έγγραφο, στο οποίο περιέχονται ερωτήματα για ζητήματα της ψηφιακής κάρτας, τα οποία αφορούν τις Ασφαλιστικές Εταιρείες (ΚΑΔ 651*) και οι σχετικές απαντήσεις τους.

* * *

► Το Επισυναπτόμενο Έγγραφο εδώ