«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε4 ΚΑΙ Ε11»

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε4 ΚΑΙ Ε11»

 

 

 

 

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναρτήθηκε η από 13.4.2023 Ανακοίνωση με τίτλο : «Παράταση προθεσμίας υποβολής του Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ καθώς και του Ε11 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ έως και τη Δευτέρα 15.5.2023».

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, «Λόγω του μεγάλου όγκου εργασιών που εξυπηρετούνται από τα λογιστικά γραφεία της χώρας αυτό το διάστημα  και προκειμένου να ομαλοποιηθεί η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που συνδέονται με τις υποχρεώσεις των εργοδοτών  στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, δίδεται παράταση υποβολής του εντύπου Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ καθώς και του εντύπου Ε11 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ,  έως και τη Δευτέρα 15.5.2023».