«Νέα ΥΑ-Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα»

«Νέα ΥΑ-Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα»

Αποφ. 65581/2023 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια του καιρικού φαινομένου - καύσωνα με την ονομασία «ΚΛΕΩΝ (CLEON).»

(ΦΕΚ 4491, τεύχος Β΄ της 12.7.2023)

 

 

 

► Η ΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ