ΤΕΥΧΗ 2018

  • Στο τεύχος αυτό: Η Εγκύκλιος ΟΑΕΔ για την οικειοθελή αποχώρηση κ.λπ. - Ανώτατο όριο υπερωριών Α΄ εξαμήνου για Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες - Ωράριο, Υπερεργασία, Υπερωρίες - Ποία είναι η εφαρμοστέα ρύθμιση αποδοχών - Ανάπαυση για την εργασία της Κυριακής κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: Η Καθαρά Δευτερα - Ο Ν. 4512/18 περί... πάντων! - Παράταση προθεσμίας για το Ε11 (μέχρι 28/2) - Τίτλος κτήσης και εισφορές - Υπερεργασία, Ωρομίσθιοι - Ημέρες ασφαλίσεως Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: Η εορτή της 25ης Μαρτίου - Ημερομίσθιο και ωρομίσθιο - Άδεια και πενθήμερο - «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» για οδηγούς - Ρύθμιση οφειλών κ.ά.