Ενδοεταιρικά Σεμινάρια

Το ΔΕΝ αναλαμβάνει την οργάνωση ενδοεταιρικών σειμναρίων στον χώρο σας, για ζητήματα εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεως της επιλογής σας.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται από μέλης της συντακτικής μας ομάδος, ανάλογα με την διαθεσιμότητα, από τους εξής εισηγητές:

Τεύχος 1806/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Οι δέσμες μας

Το ΔΕΛΤΙΟΝ, από τον Μάρτιο του έτους 2019, έχει καθιερώσει το σύστημα «ΔΕΣΜΕΣ», για την προσφορά στους συνδρομητές του πληροφοριών.

Κατά το έτος 2021, το ΔΕΛΤΙΟΝ καθιέρωσε και τις απαντήσεις σε ασφαλιστικά θέματα γραπτώς, από τους ειδικούς επιστήμονες ασφαλιστικούς του συμβούλους.

Έτσι το σύστημα «ΔΕΣΜΕΣ» έχει εμπλουτισθή, καί από 1ης Απριλίου του έτους 2021, διατίθενται στους αγαπητούς συνδρομητές μας οι παρακάτω αναφερόμενες ΔΕΣΜΕΣ τηλεφωνημάτων, με τις αντίστοιχες τιμές.

Αποτελούν οι συγκοινωνιακές δυσχέρειες ανυπαίτιο κώλυμα ώστε να οφείλεται το ημερομίσθιο;

Η αποχή του μισθωτού από την εργασία του ή η καθυστέρηση προσελεύσεώς του λόγω της απεργίας….

Τι συνιστά υπερεργασία, υπερωρία;

Tο γενικώς ισχύον από 1.1.84 μέχρι σήμερα ωράριο…

Δικαιούται ο μισθωτός να λάβει εκ νέου τον μισθό του όταν το ίδιο ανυπαίτιο κώλυμα συνεχίζεται στο επόμενο εργασιακό έτος;

Ο μισθωτός διατηρεί την αξίωσή του για το μισθό…

Στο ερώτημα εάν η «Ευέλικτη Προσέλευση» δικ…