ΤΕΥΧΗ 2019

  • Στο τεύχος αυτό: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - Μεταφορές με ΔΙΚΥΚΛΟ - Ωράριο, υπερεργασία, υπερωρία - Ρύθμιση αποδοχών για Αρτοποιεία κ.ά. Από 1ης Φεβρουαρίου θα ισχύσουν νέα γενικά κατώτατα όρια μισθών-ημερομισθίων. Οι συνδρομητές μας θα πληροφορηθούν σχετικώς μέσω της Ιστοσελίδος μας. Για τα κατώτατα όρια βλ. σχετικώς και στο παρόν τεύχος, Παράταση μέχρι 28.2.2019