ΤΕΥΧΗ 2020

  • Στο τεύχος αυτό: Η νέα Εθνική Γενική ΣΣΕ - Ανώτατο όριο υπερωριών Α΄ Εξαμήνου 2020 - Συλλογικές Συμβάσεις και Διαιτησία - Μερική Απασχόληση -Αποδοχές Επισιτιστικών Καταστημάτων κ.ά
  • Στο τεύχος αυτό: Η Καθαρά Δευτέρα, οι εξαιρετέες εορτές και η 25η Μαρτίου - Επίδομα για τις νέες γεννήσεις και επίδομα παιδιού - ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - Τεχνικός Ασφαλείας - Άδειες Στρατιωτικών - Μείωση αποδοχών και βλαπτική μεταβολή - Η Ορθή χρήση της Εληνικής Γλώσσης, ιδιαιτέρως στην ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (οι ΠΝΠ, η Εγκύλιος) - Δοικητικές κυρώσεις για την αδήλωτη εργασία - Το ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ - Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - Εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμών, ΟΓΑ κ.ά. Για την εορτή της 25ης Μαρτίου βλ. στο τεύχος μας 1759 σελ. 276.
  • Στο τεύχος αυτό: Η Νομοθεσία για τον Κορωνοϊό (οι ΠΝΠ, οι Αποφάσεις και οι Εγκύκλιοι για τα σχετικά μέτρα) - Σημείωμα με τα σπουδαιότερα από τα Εργατικά Θέματα - Η 1η Μαΐου - Τί σημαίνει υπερωρία και τί υπερεργασία κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: Κορωνοϊός-Τα σπουδαιότερα νομοθετήματα - Ημερομίσθιο και ωρομίσθιο - ΕΥΠΑΘΕΙΣ ομάδες και κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη κατά την εποχή του Κορωνοϊού - Και νέα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για την αναστολή - Η Εορτή του Αγ. Πνεύματος κ.ά. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μείωση Εισφορών από 1.6.2020.
  • Στο τεύχος αυτό: ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ από 1.6.2020 - Πολύς Κορωνοϊός - Η άδεια των μισθωτών - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - Μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και Οικονομική στήριξη εποχικώς εργαζομένων κ.ά
  • Στο τεύχος αυτό: Εποχικές Επιχειρήσεις - ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ Εισφορών Μισθωτών, Δικηγόρων, Μηχανικών, Υγιειονομικών κ.ά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δύο σπουδαίες Εγκύκλιοι ΕΦΚΑ: Εγκ. 30/2020 Εισφορές επικουρικής ασφαλίσεως και εφάπαξ Δικηγόρων, Μηχανικών κ.λπ., Εγκ. 31/2020 Μείωση εισφορών για απασχολουμένους με πλήρη απασχόληση. Βλ. στην ιστοσελίδα μας.
  • Στο τεύχος αυτό: Η εορτή της 15 Αυγούστου - Υπερωρίες - Διευκρινίσεις για την ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ - Άδειες - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ - Πενθήμερο και Κυριακή Εργασία κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου - ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ συνέχεια... - Ο νέος Νόμος 4722/20 - Ευπαθείς Ομάδες - Απασχόληση συνταξιούχων κ.ά.