ΤΕΥΧΗ 2020

  • Στο τεύχος αυτό: Η νέα Εθνική Γενική ΣΣΕ - Ανώτατο όριο υπερωριών Α΄ Εξαμήνου 2020 - Συλλογικές Συμβάσεις και Διαιτησία - Μερική Απασχόληση -Αποδοχές Επισιτιστικών Καταστημάτων κ.ά
  • Στο τεύχος αυτό: Η Καθαρά Δευτέρα, οι εξαιρετέες εορτές και η 25η Μαρτίου - Επίδομα για τις νέες γεννήσεις και επίδομα παιδιού - ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - Τεχνικός Ασφαλείας - Άδειες Στρατιωτικών - Μείωση αποδοχών και βλαπτική μεταβολή - Η Ορθή χρήση της Εληνικής Γλώσσης, ιδιαιτέρως στην ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ κ.ά.