ΤΕΥΧΗ 2022

  • Στο τεύχος αυτό: Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας - Η αποζημίωση των εργατοτεχνιτών - Πίνακες αποζημιώσεως υπαλλήλων-εργατοτεχνιτών - Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων - Τα νέα νομοθετήματα για τον Κορωνοϊό κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: Οι συνέπειες της παράνομης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου κατά το άρθρο 66 του Ν. 4808/21 - Ειδικές άδειες Κορωνοϊού - Άδεια μητρότητος Δικηγόρων - Χιονοπτώσεις - Ασφαλιστικά Θέματα - Τα Κατώτατα όρια και οι ΕΓΣΣΕ κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: Παρατηρήσεις επί της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως στις συμβάσεις εργασίας προσωρινής απασχόλησης - Το Δώρο Πάσχα - Οι Εορτές του Πάσχα - Η 1η Μαΐου - Υπέρβαση του νομίμου ωραρίου σε περίπτωση μαθητευομένου που απασχολείται με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας - Το ΤΕΚΑ - Χιονοπτώσεις κ.ά.
  • Στο τεύχος αυτό: Ο Χρόνος εργασίας στο πλαίσιο του Ν. 4808/21 - Η μεταφορά της 1ης Μαΐου - Ασθένεια covid - Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για επιδότηση ειδικής αδείας ασθενείας και αιτήσεως επιδόματος μητρότητος δικηγόρων κ.ά.