«Ο νέος Ν. 4336/2015»

«Ο νέος Ν. 4336/2015»

Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.»

(ΦΕΚ 94, τεύχος Α΄ της 14.8.2015)

 

 

 

Το κείμενο του Νόμου εδώ