ΣΣΕ (16.10.2015) «Μετάλλου»

ΣΣΕ (16.10.2015) «Μετάλλου»

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (16.10.2015) «Των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και των τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κ.λπ. Μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της Χώρας»

(Π. Κ. Υπουργ. Εργασ., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν.  Αλληλ. 12/14.12.2015)

 

 

Στην Αθήνα σήμερα. 16 Οκτωβρίου 2015, .οι υπογράφοντες, αφ'ενός κ.κ.

Καββαθάς Γεώργιος Πρόεδρος και Κουράσης Γεώργιος Γεν.Γραμματέας ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος «ΓΣΕΒΕΕ» και Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος και Αθανασόπουλος Αναστάσιος Γεν.Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινίου Σιδηροκατασκευαστών, αφετέρου οι Δημητριάδης Θεόδωρος Πρόεδρος και Κοντιζάς Μάρκος Γεν.Γραμματέας, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου «ΠΟΕΜ» Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας σ.σ.ε, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Οι διατάξεις της Σ.Σ.Ε Εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κ.λ.π μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας, που υπεγράφη στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και καθορίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας καθώς και τα επιδόματα πάσης φύσης κατηγορίας και ειδικότητας που προβλέπονται για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και ισχύει έως την 15-8-2015 εξακολουθεί να ισχύει για ένα έτος ακόμη δηλαδή έως την 15-8-2016 χωρίς καμία μεταβολή ως προς όλους τους προβλεπόμενους όρους της όπως είχαν διαμορφωθεί την 14-2-2013 (μισθοί, επιδόματα, τριετίες κ.λ.π).

Τα συμβαλλόμενα μέλη