«Διήμερο Σεμινάριο στην Θεσσαλονίκη»

«Διήμερο Σεμινάριο στην Θεσσαλονίκη»

Το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας, μετά από τις πρόσφατες αλλαγές που έγιναν στην Εργατική και στην Ασφαλιστική Νομοθεσία με τον Ν. 4488/2017 και άλλους πρόσφατους Νόμους, θα διενεργήσει Διήμερο Σεμινάριο:

► Στην Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο «The Met Hotel», 26ης Οκτωβρίου 48, 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

► Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις Συμμετοχής εδώ