«Σημαντικές Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

«Σημαντικές Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

 

 

 

 

 

1. Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Α.Π. Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άθρου 1 Ν. 4499/2017 που αφορούν τους δικαιούχους συντάξεων χηρείας αλλά και τα κατώτατα ποσά των χορηγουμένων συντάξεων, για την κατηγορία αυτή.

Το κείμενο της Εγκυκλίου εδώ

2. Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Α.Π. Φ.80000/οικ.58967/77/Δ29.17, αναφορικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που υπάγονται μέχρι 31/12/2016 στην ασφάλιση δύο φορέων κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, για την ίδια απασχόληση.

Το κείμενο της Εγκυκλίου εδώ