«Κήρυξη ΣΣΕ γενικώς Υποχρεωτικών»

«Κήρυξη ΣΣΕ γενικώς Υποχρεωτικών»

«Κήρυξη ΣΣΕ γενικώς Υποχρεωτικών»

Στο ΦΕΚ 3940, τεύχος Β΄ της 11.9.2018 δημοσιεύθηκαν οι εξής αποφάσεις του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

 

 

 

1. Αποφ. οικ.47421/2637/2018 «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 24.1.2017 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Χανίων(Υποχρεωτική από 11 Σεπτεμβρίου 2018).

2. Αποφ. οικ.47420/2636/2018 «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 2.3.2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου και του από 30.3.2018 Προσαρτήματος στην Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου. (Υποχρεωτική από 11 Σεπτεμβρίου 2018).