Νέο Ειδικό Σεμινάριο Εργατικού Δικαίου του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

Νέο Ειδικό Σεμινάριο Εργατικού Δικαίου του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

Νέο Ειδικό Σεμινάριο Εργατικού Δικαίου του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

 

 

 

 

Λόγω της αυξημένης ζήτησης και της πλήρωσης των θέσεων του Ειδικού Σεμιναρίου του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας στις 22/11/2018, το ΔΕΛΤΙΟΝ προς διευκόλυνση των συνδρομητών του, θα πραγματοποιήσει και δεύτερο Σεμινάριο για τα ίδια θέματα, ήτοι τις μεταβολές στην Εργατική Νομοθεσία και τα σχετικά ζητήματα που ανακύπτουν, ιδίως μετά τον Ν. 4488/17 και την ΥΑ 32143/18 (Χρονικά Όρια Εργασίας, Υπερωρία, Υπερεργασία, Πενθήμερο-Εξαήμερο, αναγγελία στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κ.λπ.), τις αλλαγές στο καθεστώς των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (την κήρυξή τους ως γενικώς υποχρεωτικών, την συρροή και την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης), και λόγω των πολλών ερωτημάτων που υποβάλλονται καθημερινώς για τα ζητήματα αυτά.

►  Την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018, 4ωρο Εργατικό Σεμινάριο στο Ξενοδοχείο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», Τιμ. Βάσσου 8 (Πλατεία Μαβίλη) και ώρα 16.00-20.00.

Εισηγητές του Σεμιναρίου θα είναι οι:

 • Πετίνη-Πηνιώτη Χρυσούλα, Δικηγόρος
 • Καραλή Παναγιώτα, Δικηγόρος
 • Πηνιώτης Κωνσταντίνος, Δικηγόρος
 • Πίκουλας Ιωάννης, Δικηγόρος
 • Σαρατσιώτης Θεόδωρος, Δικηγόρος

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε πεπειραμένα στελέχη επιχειρήσεων τα οποία θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις και να λάβουν απαντήσεις για τα συγκεκριμένα θέματα εργατικού δικαίου.

 • Το σεμινάριο θα είναι μικρής συμμετοχής [μέχρι τριάντα δύο (32) άτομα].
 • Θα τηρηθούν οι προϋποθέσεις επιδότησης του ΛΑΕΚ.
 • Όλοι οι Εισηγητές που θα συμμετέχουν θα είναι πιστοποιημένοι απο τον ΛΑΕΚ.
 • Ο χρόνος του Σεμιναρίου (4ωρο) θα διατεθεί για να δοθούν απαντήσεις εκ μέρους των Εισηγητών στις ερωτήσεις που θα μας έχουν αποστείλει οι συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) μέχρι την 28-11-2018. Εκτός των ερωτήσεων αυτών, στον χρόνο που θα απομείνει, και ανάλογα με την ροή του Σεμιναρίου, οι Εισηγητές θα απαντήσουν, κατά την κρίση τους, και σε λοιπά ερωτήματα που είτε θα έχουν υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία είτε θα προκύψουν και θα υποβληθούν ακόμη και προφορικά κατά την διάρκεια του Σεμιναρίου.
 • Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Η τιμή συμμετοχής στο Σεμινάριο διαμορφώνεται στα διακόσια (200) € ανά άτομο.

Για Συμμετοχή άνω των τριών (3) ατόμων, η τιμή συμμετοχής διαμορφώνεται στα εκατόν ογδόντα (180) € ανά άτομο.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιορισμένες θέσεις, δηλώστε εγκαίρως συμμετοχή.

Για Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε, στα τηλέφωνα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας, 210 3820510, 3826933, 3834786, 3817656 (εσωτερικό 619 και 615), με τους Ειρήνη Νέρη και Γεώργιο Κατσαΐτη και στα e-mail: eneri@den.gr και katsaitis@den.gr.